Chia sẻ với PV Báo Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Tân Đông cho biết, từ năm 2011 đến nay, công tác thanh tra hành chính của tỉnh Đồng Tháp không đi vào vụ việc mà chuyển sang thanh tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (thanh tra ba trong một).

Trong đó, chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đã giao cho từng ngành, từng địa phương, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Tập trung đi sâu phân tích, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, sơ hở trong công tác quản lý. Kết quả đã chỉ cho các đơn vị thấy được những sai sót trong quá trình hoạt động để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác.

Đặc biệt, trong lĩnh vực giải quyết KN, TC, Thanh tra tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình là thanh tra trách nhiệm của những người có trách nhiệm giải quyết KN, TC. Trong đó, tập trung vào các mặt như trình tự thủ tục giải quyết, việc áp dụng các văn bản, thực hiện chính sách... Quá trình thanh tra nếu phát hiện đối tượng thanh tra giải quyết sai, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối tượng thanh tra giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng KN vượt cấp.

Bên cạnh đó, tại Thanh tra tỉnh, công tác tiếp công dân, xử lý đơn được đổi mới, đơn gửi đến đủ điều kiện xử lý đều mời công dân đến tiếp xúc, đối thoại, hướng dẫn theo quy định, qua giải thích nhiều trường hợp đã tự nguyện rút đơn không KN tiếp.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tiến hành, kết luận 1.559 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm hơn 267,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 127 tổ chức và 297 cá nhân, 487 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, chuyển cơ quan điều tra 12 vụ. Các cấp, ngành của tỉnh đã tiếp 43.134 lượt công dân đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 45 đoàn nhiều người với 450 lượt người; đã giải quyết 5.297 vụ KN và 70 vụ TC thuộc thẩm quyền, đạt 100%.

Riêng Thanh tra tỉnh đã kiểm tra, xác minh, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết 185 vụ KN và 5 vụ TC, đạt 100%. Đáng chú ý, nhiều vụ việc KN đông người, kéo dài, trở thành điểm nóng đã được tham mưu giải quyết dứt điểm như vụ KN của các hộ dân liên quan đến Khu Kinh tế Cửa khẩu Thường Phước 1 (Hồng Ngự), KN của các hộ dân liên quan đến Khu Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Bàu Dong (Tân Hồng)...

Theo Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Tân Đông, qua đổi mới phương pháp đã đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân, kiến nghị xử lý triệt để và khắc phục được tình trạng chồng chéo nội dung, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được thanh tra. Đặc biệt là đã giúp cho đối tượng thanh tra thấy được những ưu điểm, khuyết điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, ngành Thanh tra Đồng Tháp sẽ tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra hằng năm được phê duyệt, tiếp tục đổi mới phương pháp thanh tra từ khâu chuẩn bị đến kết luận thanh tra. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức đoàn thể tham mưu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Cảnh Nhật