Trong suốt 52 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, các cơ quan thanh tra luôn bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chính quyền địa phương trong từng giai đoạn, đã tiến hành hàng nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; xác minh giải quyết hàng vạn đơn khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của công dân; phòng ngừa có kết quả các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5 năm qua (2010 - 2015), ngành Thanh tra Sơn La đã tích cực đổi mới, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trong hoạt động thanh tra, từ việc khảo sát nắm tình hình, rà soát xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng (PCTN); thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp giải quyết những vụ việc khó, phức tạp, tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm của các cơ quan thanh tra cấp dưới; phối hợp mở lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN,TC đối với cấp huyện, cấp xã; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; xây dựng bổ sung, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan thanh tra.

Toàn ngành chủ động tổ chức các cuộc thanh tra theo chuyên đề, với quy mô lớn có nội dung phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đổi mới phương pháp làm việc, rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp tại cơ sở, tiết kiệm kinh phí, không gây ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được thanh tra, thực hiện nghiêm nguyên tắc trong hoạt động thanh tra là tuân theo pháp luật; đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, kết luận thanh tra cơ bản rõ nội dung sai phạm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được của ngành Thanh tra Sơn La trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, ngành Thanh tra Sơn La nhiều năm liền được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, UBND tỉnh và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Trong 5 năm, toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 2.533 cuộc thanh tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm 152,7 tỷ đồng, 527ha đất; kiến nghị thu hồi 71,003 tỷ đồng, xử lý khác 81,697 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm 99 tập thể, 540 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc, 4 người; kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tiếp 2.179 lượt người; tiếp nhận 2.428 đơn KN,TC, đã giải quyết 1.069 đơn đủ điều kiện thuộc thẩm quyền, kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước 7.602 triệu đồng, 10.251m2 đất; trả lại cho công dân 846 triệu đồng, 289m2 đất; trả lại quyền lợi cho 643 người, minh oan cho 21 người; kiến nghị xử lý hành chính 126 người.

Điểm nổi bật là đã tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm 26/26 vụ việc theo Kế hoạch 1130/TTCP và 6/6 vụ việc theo Kế hoạch 2100/TTCP của Thanh tra Chính phủ, là những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, trong đó có vụ việc kéo dài trên 20 năm. Các cơ quan thanh tra đã tiến hành 297 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC. Đặc biệt, trong năm 2015, toàn ngành đã tập trung cao, tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC góp phần phục vụ tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Các cơ quan Thanh tra đã tham mưu giúp thủ trưởng cùng cấp ban hành 606 văn bản chỉ đạo và cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về làm tốt công tác tuyên truyền Luật PCTN; các cấp, ngành đã tổ chức 3.963 cuộc tuyên truyền, phổ biến cho 901.229 lượt người nghe, xuất bản được 15.402 đầu sách, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, đưa 1.712 tin bài, 663 ảnh, các trường PTTH, Cao đẳng nghề đã đưa vào nội dung giảng dạy về Luật PCTN cho 31.360 lượt học sinh, sinh viên.

Tập thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Sơn La

100% các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động; các cấp, ngành thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.838 lượt cán bộ, công chức; có 19.478 lượt cán bộ, công chức đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định. Các cơ quan thanh tra đã tiến hành 124 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, gắn hoạt động thanh tra với phát hiện và xử lý tham nhũng, kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm 19 cá nhân.

Trong thời gian tới, ngành Thanh tra Sơn La tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, bổ sung hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ; tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động thanh tra, đảm bảo tính đúng đắn của mục đích trong hoạt động thanh tra, là cơ sở cho sự phát triển của ngành Thanh tra...

Vinh dự và tự hào với trang sử truyền thống 70 năm Thanh tra Việt Nam, 52 năm ngành Thanh tra Sơn La, toàn thể cán bộ, công chức ngành Thanh tra Sơn La nguyện ra sức đoàn kết, rèn luyện phẩm chất chính trị, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, thực sự là niềm tin của cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.

Nguyễn Trung Cung
Ủy viên BCH Tỉnh ủy - Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La