Trong không khí trang trọng, qua các thước phim tư liệu, lời chia sẻ của lãnh đạo địa phương và cán bộ thanh tra đi trước, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã cùng các đại biểu tham dự buổi lễ ôn lại quá trình hình thành, phát triển, hoạt động của thanh tra Việt Nam 70 năm qua, trong đó có kết quả công tác trên nhiều mặt của ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang kể từ ngày thành lập đến nay.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Trần Thị Kim Cúc đã cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của các thế hệ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đối với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương trong việc giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, góp phần vào sự phát triển đi lên của kinh tế- xã hội. 

Nhìn nhận dưới góc độ cần làm gì để phát huy hơn nữa vai trò của ngành Thanh tra địa phương trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham mưu có hiệu quả cho thủ trưởng các cấp trong phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật để nhân dân tin tưởng hơn nữa vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang bày tỏ rằng: Những kế hoạch, chương trình công tác của Thanh tra Chính phủ là kim chỉ nam để hoạt động trên tất cả các mặt của Thanh tra tỉnh Tiền Giang và toàn ngành thanh tra địa phương đi đúng hướng trong 40 năm qua. Trong đó, nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thông qua thanh tra trách nhiệm được xác định là trọng tâm trong thời gian tới.

Nhân dịp lễ kỷ niệm này, ngoài những phần thưởng, kỷ niệm chương của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Tiền Giang cũng trao tặng cờ truyền thống 40 năm cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang để động viên và ghi nhận công lao to lớn của các thế hệ cán bộ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chia sẻ về 70 năm thành lập ngành với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Trần Thị Kim Cúc. Ảnh: Giang Tuấn

Ghi nhận và biểu dương những thành quả trên nhiều mặt công tác của ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang từ khi thành lập đến nay, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh khẳng định: Ngay từ khi được thành lập, ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã góp phần cùng các cấp, các ngành củng cố chính quyền cách mạng, ổn định đời sống kinh tế- xã hội những năm đầu sau ngày miền Nam giải phóng.

Trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, sự hỗ trợ, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về các chương trình, kế hoạch công tác, đội ngũ cán bộ, tổ chức của ngành Thanh tra địa phương đã trưởng thành về mọi mặt. Kết quả hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng mà nhiều thế hệ cán bộ thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện, đã góp phần giữ vững kỷ cương phép nước, xử lý đúng người đúng tội, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền và lợi ích của nhân dân. Ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin của Đảng và Nhà nước.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tham gia buổi lễ. Ảnh: Giang Tuấn

Phân tích những khó khăn và thuận lợi của toàn ngành Thanh tra Việt Nam cũng như đặc thù công tác của Thanh tra tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới, Tổng Thanh tra đề nghị mỗi cán bộ, công chức của Ngành phải nhận thức được và làm đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra để không chùn bước trước khó khăn, mà phải quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là phải đổi mới, chủ động thanh tra đúng thầm quyền, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang phải là chủ công trong triển khai có hiệu quả chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thanh tra trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác đào tạo, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư cho từng cán bộ, công chức.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Giang Tuấn

Để những nội dung công tác nêu trên được triển khai thuận lợi và đạt kết quả cao nhất, thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh khẳng định: Với trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xây dựng thể chế, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn Thanh tra tỉnh Tiền Giang cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, xứng đáng với các danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, góp phần cùng thanh tra cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Ngọc Giang - Chu Tuấn