Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đông đảo các thế hệ cán bộ, công chức của ngành Thanh tra thành phố mang tên Bác đã cùng ôn lại quá trình hình thành, phát triển qua 40 năm và truyền thống 70 năm của ngành Thanh tra Việt Nam.

Vinh dự và tự hào khi ngành Thanh tra TP.Hồ Chí Minh được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2, báo cáo với Tổng Thanh tra, cùng các đại biểu tham gia lễ kỷ niệm, Chánh Thanh tra TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Long Tuyền cho biết: Qua 40 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo của UBND TP.Hồ Chí Minh và Thanh tra Chính phủ, hoạt động quản lý nhà nước của toàn ngành Thanh tra TP.Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến tích cực, đổi mới nhiều mặt từ cơ chế, tổ chức và chỉ đạo điều hành, bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nhiều đơn vị, cá nhân của ngành Thanh tra TP.Hồ Chí Minh được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Chánh Thanh tra TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Long Tuyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Giang Tuấn

Chánh Thanh tra Thành phố chia sẻ, những năm qua, ngành TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng vượt qua những khó khăn, chủ động, tích cực hoàn thành chương trình công tác thanh tra hàng năm đã được phê duyệt. Đó là thanh tra có trọng tâm, trọng điểm hướng vào những lĩnh vực quan trọng có nhiều vấn đề bức xúc như: đầu tư xây dựng, giáo dục, y tế, quản lý đô thị, quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, thực hiện chính sách an sinh xã hội... 

Kịp thời giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là các vụ phức tạp, đông người có xu hướng giảm, đã góp phần đáng kể trong việc tăng cường pháp chế XHCN, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Tất Thành Cang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Giang Tuấn

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đã cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng đội ngũ cán bộ cho ngành Thanh tra TP. Hồ Chí Minh. 

Là một địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất cả nước, có lịch sử biến động nhà đất, cùng các chính sách kinh tế - xã hội với đặc thù riêng nên trong thực tiễn phát sinh hàng loạt vấn đề cần chấn chỉnh, xử lý, uốn nắn với vai trò chủ công của ngành thanh tra. Thực tiễn đã chứng minh, ngành Thanh tra TP.Hồ Chí Minh đã góp phần vào việc bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách của Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh tham gia buổi lễ. Ảnh: Giang Tuấn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã ghi nhận và biểu dương những thành quả to lớn mà ngành Thanh tra TP.Hồ Chí Minh đã đạt được từ khi thành lập vào tháng 3/1976 đến nay. Là địa bàn có khối lượng công việc lớn, nhưng mỗi cán bộ, công chức ngành Thanh tra TP.Hồ Chí Minh đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở, là tiền đề quan trọng mà ngành Thanh tra TP.Hồ Chí Minh đã đóng góp vào thành công chung của Thanh tra Việt Nam trong 70 năm qua. 

Qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra TP.Hồ Chí Minh đã làm rõ những mặt tốt để các cấp, các ngành phát huy; chỉ ra những mặt thiếu sót, lệch lạc để uốn nắn, khắc phục và kiến nghị xử lý những sai phạm nghiêm trọng, tăng cường hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững kỷ cương, phép nước, xử lý đúng người, đúng tội, thu hồi một khối lượng lớn tài sản bị xâm hại, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chúc mừng lãnh đạo Thanh tra TP. Hồ Chí Minh tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2. Ảnh: Giang Tuấn

Chia vui với phần thưởng cao quý mà ngành Thanh tra TP.Hồ Chí Minh được đón nhận tại buổi lễ, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, khẳng định: Chặng đường lịch sử của Ngành Thanh tra 70 năm qua, kể từ ngày 23/11/1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban thanh tra đặc biệt cho đến nay, trải qua nhiều tên gọi khác nhau như: Ban Thanh tra Chính phủ (1949-1954), Ban thanh tra Trung ương của Chính phủ (1955-1960), Uỷ ban thanh tra của Chính phủ (1961-1983), Uỷ ban thanh tra nhà nước (1984-1989), Thanh tra Nhà nước (1990-2004), Thanh tra Chính phủ (từ 2004 đến nay), với nhiều lần thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, cùng với lịch sử hào hùng của dân tộc, ngành Thanh tra đã vượt qua mọi khó khăn, thủ thách, không ngừng phấn đấu vươn lên, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra cho lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Giang Tuấn

Trong 5 năm gần đây, ngành Thanh tra đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều kết quả khá tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Kết quả hoạt động của ngành thanh tra đã góp phần vào việc giữ vững trật tự, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý được nhiều thiếu sót, vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giải quyết được nhiều khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước. 

Những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức trong lực lượng thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Con đường đi tới phía trước còn lắm gian nan, thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen nhau vô cùng phức tạp. Nhưng với truyền thống vẻ vang 70 năm của ngành thanh tra Việt Nam và 40 năm ngành Thanh tra TP. Hồ Chí Minh, Tổng Thanh tra tin tưởng rằng, ngành Thanh tra nói chung và Thanh tra Thành phố HCM nói riêng sẽ tiếp tục đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho ngành Thanh tra.

Lãnh đạo ngành Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đón nhận Cờ truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành. Ảnh: Giang Tuấn

Định hướng về những chủ trương và phương hướng công tác của ngành Thanh tra TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng: Thành tựu trong chặng đường lịch sử 40 năm xây dựng, phát triển và trong 5 năm qua là nền tảng, là hành trang để ngành Thanh tra của thành phố mang tên Bác tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. 

Tuy nhiên, mỗi cán bộ công chức của ngành phải nhận thức được rằng khó khăn, trở ngại phía trước còn nhiều, nhất là tình trạng vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng đang là thử thách lớn lao, đòi hỏi Ngành Thanh tra phải vững vàng, tự tin, bản lĩnh, quyết tâm hơn, có phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện khoa học, khách quan, đúng pháp luật; không chùn bước trước những khó khăn, thử thách, không nóng vội, chủ quan mà phải quyết tâm đổi mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 cho ngành Thanh tra TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Giang Tuấn

Với tinh thần đó, Tổng Thanh tra đề nghị lãnh đạo Thanh tra TP. Hồ Chí Minh quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường và đổi mới hoạt động thanh tra, thường xuyên nắm chắc tình hình để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc quản lý, thu - chi ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên; quản lý sử dụng tài chính công; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách về bồi thường, giải tỏa; các chương trình dự án mục tiêu Quốc gia...; để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra. Chú trọng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để hạn chế sự chồng chéo. 

Phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những công tác quan trọng, thường xuyên, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham mưu giải quyết đúng chính sách, pháp luật, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. 

Triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với triển khai thanh tra việc thực hiện trách nhiệm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; tích cực phối hợp với các ngành, các cấp tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng để sửa đổi, bổ sung toàn diện. 

Xây dựng đội ngũ Thanh tra thật sự đủ mạnh, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, chính quyền trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC và đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Thực hiện tốt những nhiệm vụ trên cũng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại Hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 của TP. Hồ Chí Minh đã đề ra.


Lãnh đạo Thanh tra Thành phố và Thanh tra các quận, huyện chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ . Ảnh: Giang Tuấn

Ngoài ra, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh khẳng định với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp với Thanh tra Thành phố sâu sát và thực sự thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy để Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát huy truyền thống vẻ vang của mình, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng.

Ngọc Giang - Chu Tuấn