Sở Y tế TP Hồ Chí Minh: Chưa thanh tra về hoạt động kiểm dịch y tế

Cập nhật: 09/04/2019 16:06

(Thanh tra)- Đó là một trong những tồn tại được Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) chỉ ra tại kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Kết quả thanh tra của Cục Y tế dự phòng cho thấy, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều tồn tại.

Cụ thể, một số Hồ sơ kiểm tra phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu đường thủy đơn vị chưa cập nhật, ghi chép đầy đủ thông tin danh sách hành khách, ngày tháng và chữ ký vào Giấy khai báo y tế hàng hải theo quy định tại mẫu số 3, phụ lục I và Hồ sơ kiểm tra phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu đường hàng không chưa thực hiện đầy đủ Tờ khai chung hàng không theo quy định của Chính phủ quy định một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Một số mẫu Báo cáo giám sát máy bay do đơn vị thiết kế chưa ghi chép đầy đủ các thông tin như giờ báo đại diện hãng, ý kiến của đại diện hãng, thiếu chữ ký của kiểm dịch viên.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, mặc dù sổ sách theo dõi, quản lý các hoạt động chuyên môn, thực hiện giá dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC đã được thông báo đến chủ các phương tiên thực hiện đúng. Tuy nhiên, một số phiếu chuyển thanh toán kèm theo hóa đơn bán hàng của năm 2018 về kiểm tra y tế chưa ghi chép đầy đủ số lượng hàng hóa theo quy định tại Thông tư này.

Bên cạnh đó, tài liệu truyền thông đối với các bệnh truyền nhiễm tại khu vực cửa khẩu chủ yếu tiếng Việt và chưa đầy đủ.

Đặc biệt, trong thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/10/2018, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chưa thực hiện thanh tra về hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế.

Cục Y tế dự phòng cho biết, trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã nhắc nhở và hướng dẫn các đơn vị được thanh tra, kiểm tra, xác minh khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiên các quy định về kiểm dịch y tế biên giới, không có hành vi vi phạm phải xử lý.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế. Xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra đối với hoạt động kiểm dịch y tế biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về kiểm dịch y tế quốc tế nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan có triển khai hoạt động xét nghiệm triển khai thực hiện việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về an toàn sinh học phòng xét nghiệm, tập huấn lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo chất lượng.

Phương Anh