Quảng Nam:

Quản lý đấu thầu thuốc… lỏng lẻo

Cập nhật: 13/04/2019 06:30

(Thanh tra)- Trong giai đoạn 2013 - 2017, Sở Y tế Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ tổ chức việc đấu thầu mua thuốc, đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế... Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện lại để xảy ra nhiều sai phạm.

Quản lý đấu thầu thuốc… lỏng lẻo
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam là 1 trong 6 đơn vị được tiến hành thanh tra và đơn vị này đã để xảy ra hạn chế, khuyết điểm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cung ứng thuốc. Ảnh: Internet

Sở Y tế đã không có báo cáo đánh giá tình hình thực tế mua và sử dụng thuốc của năm trước để làm căn cứ lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2013, 2014, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; gia hạn kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2012 cho năm 2013.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã lập kế hoạch đấu thầu thuốc cho giai đoạn 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 không phù hợp với niên độ tài chính cũng như không đúng với quy định trong kế hoạch đấu thầu được lập ít nhất 1 lần/năm.

Đáng nói, số lượng thuốc, vật tư y tế dự kiến mua trong kế hoạch lập chưa sát so với nhu cầu, dẫn đến nhiều trường hợp thực hiện mua trong năm đạt thấp hoặc có nhiều mặt hàng đưa vào kế hoạch đấu thầu nhưng thực tế không mua, ngược lại cũng có trường hợp vượt cao so với kế hoạch đã lập.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện, trong quá trình thực hiện đấu thầu năm 2015 còn sai sót, căn cứ để xây dựng quyết định hồ sơ mời thầu còn thiếu, thời gian thông báo mời thầu không đúng trình tự.

Trong lựa chọn nhà thầu, Sở Y tế Quảng Nam đã để xảy ra tình trạng, một số thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao theo danh mục dự trù của đơn vị ở nhóm này thì kết quả trúng thầu lại ở nhóm khác hoặc ngược lại. Một số thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao theo danh mục dự trù của đơn vị nhưng lại không có trong danh mục trúng thầu hay một số thuốc trong danh mục đơn vị không dự trù nhưng lại có trong danh mục phân bổ của Sở Y tế.

Riêng đối với Trung tâm Y tế huyện Nam Giang và Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, trong năm 2015-2016 có một số mặt hàng thuốc các trung tâm có xây dựng trong kế hoạch nhu cầu sử dụng nhưng không trúng thầu, các trung tâm tự mua ngoài khi chưa có sự đồng ý của Sở Y tế. Ngoài ra, còn một số mặt hàng thuốc nhập mua không đúng quy cách, không đúng xuất xứ theo kết quả trúng thầu.

Kiểm tra việc hợp đồng mua bán thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế và trang thiết bị y tế, đoàn thanh tra nhận thấy, các nhà thầu cung ứng và 6 đơn vị được thanh tra chưa thực hiện nghĩa vụ thuế VAT vãng lai tại địa phương nơi cung ứng với tổng số tiền phải truy thu lên tới gần 10,6 tỷ đồng. Số tiền này phải thu hồi và nộp vào ngân sách Nhà nước.

Hải Hà