Quản lý đất chưa chặt chẽ

D.A Khu đô thị cầu Bà Mai có tổng mức đầu tư gần 86,3 tỷ đồng, được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 3/2011. Công ty Cổ phần Hải Nam Giang là CĐT D.A.

Phương thức thực hiện D.A là CĐT được giao đất có thu tiền sử dụng đất (SDĐ), sau khi đầu tư xong hệ thống kết cấu hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, CĐT được phép chuyển nhượng quyền SDĐ và kinh doanh công trình xây dựng để thu hồi vốn. UBND tỉnh trưng dụng 20% quỹ đất ở của D.A để phục vụ các mục đích chung và thanh toán chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng cho nhà đầu tư với giá trị tương ứng.

Để thực hiện D.A, cuối tháng 7/2010, UBND TP Móng Cái đã ban hành thông báo về việc thu hồi đất; diện tích thu hồi chủ yếu là đất nông nghiệp; tổng giá trị bồi thường cho đối tượng bị thu hồi đất là hơn 33,6 tỷ đồng...

Ngày 3/10/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có tờ trình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhu cầu sử dụng đất các D.A, công trình triển khai trong năm 2012 trên địa bàn tỉnh, trong đó có D.A Khu đô thị cầu Bà Mai.

Ngày 15/1/2013, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 134 cho phép chuyển từ mục đích đất trồng lúa sang đất kinh doanh hạ tầng đối với D.A; ngày 9/5/2013, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định giao đất cho Công ty Cổ phần Hải Nam Giang và đến ngày 24/5/2013, các cơ quan liên quan tổ chức giao đất tại thực địa.

Quy trình, thủ tục là vậy, tuy nhiên trên thực tế, ngày 4/6/2011, CĐT đã ký hợp đồng với đơn vị thi công khởi công hạng mục san nền và hoàn thành, bàn giao hạng mục này vào ngày 5/10/2011.

Tại kết luận thanh tra ngày 31/12/2019, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh khẳng định, việc để CĐT triển khai thi công xây dựng D.A Khu đô thị cầu Bà Mai trước khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích diện tích đất trồng lúa và trước khi được bàn giao đất tại thực địa là không đảm bảo trình tự thủ tục; thể hiện công tác quản lý về đất đai của cơ quan quản lý Nhà nước chưa chặt chẽ...

Cố tình “né” cung cấp thông tin cho báo chí

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, tiến độ thực hiện D.A còn chậm; đến thời điểm thanh tra, D.A đã hết thời hạn đầu tư, kinh doanh, tuy nhiên, CĐT chưa báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận gia hạn theo quy định; từ khi triển khai thực hiện đến nay, CĐT chưa kê khai nộp thuế SDĐ phi nông nghiệp vào ngân sách Nhà nước.

Không chỉ vậy, qua thanh tra công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng D.A, đoàn thanh tra đã phát hiện sai sót hơn 596 triệu đồng; kiểm tra thực địa cho thấy, CĐT đã để xảy ra tình trạng một số nhà đầu tư thứ cấp xây dựng công trình chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng...

Bên cạnh sai phạm của CĐT, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ rõ thiếu sót của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. Cụ thể, UBND TP Móng Cái đã để CĐT khởi công xây dựng D.A trước khi được giao đất tại thực địa, trước khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác nhận D.A đã hoàn thành đầu tư xây dựng nhưng thực tế vẫn còn khối lượng chưa hoàn chỉnh; các cơ quan chức năng của TP chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng một số nhà đầu tư thứ cấp xây dựng công trình chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt...

Thanh tra tỉnh yêu cầu, UBND TP Móng Cái tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ có liên quan. Trong đó, có trách nhiệm của UBND TP Móng Cái, UBND phường Hải Hòa, Phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường, Ban Quản lý D.A Công trình TP; Công ty Cổ phần Hải Nam Giang phải nộp hơn 596 triệu đồng tiền sai phạm vào ngân sách Nhà nước.

UBND TP Móng Cái và CĐT có trách nhiệm thực hiện nội dung kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh), trước ngày 15/2/2020.

Tìm hiểu việc thực hiện kết luận thanh tra, PV Báo Thanh tra đã liên hệ và gặp trực tiếp ông Hoàng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng UBND TP Móng Cái. Theo đề nghị của ông Hoàng Ngọc Anh, PV đã gửi các nội dung cần cung cấp thông tin qua email. Tuy nhiên, đến nay, đã hơn 2 tháng trôi qua, ông Hoàng Ngọc Anh liên tục tìm nhiều lý do để khất lần và không cung cấp tài liệu.

Tại sao Chánh Văn phòng UBND TP Móng Cái lại cố tình "né" cung cấp thông tin cho báo chí? Liệu có gì khuất tất? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc!

Trọng Tài