Nhiều “thiếu sót” trong quản lý chất lượng công trình

Tuyến tránh quốc lộ 55 (đoạn qua thị trấn Tân nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) với chiều dài 4,351km, do Sở GTVT làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 gói thầu: Đoạn Km 94+170 - Km96+300 với giá trúng thầu là 30,178 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) thi công. Đoạn Km 96+300 - Km 98+521 với giá trúng thầu là 29 tỷ đồng do Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 - Công ty TNHH Thành Nam thi công.

Đơn vị giám sát là Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam và Liên danh Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bình Thuận; đơn vị kiểm định chất lượng là Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng. 

Kết luận thanh tra cho thấy, có nhiều sai sót về nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Phiếu kết quả thí nghiệm lập chưa đúng quy định tại Điều 17 Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 1/7/2008 của Bộ Xây dựng. Phiếu kết quả thí nghiệm thiếu các nội dung cơ bản như địa chỉ phòng thí nghiệm; tên cán bộ giám sát của chủ đầu tư trong quá trình lấy mẫu, thí nghiệm; tiêu chuẩn và thiết bị thí nghiệm; chữ ký của nhân viên thí nghiệm và trưởng phòng thí nghiệm; người giám sát của chủ đầu tư dự án/công trình/hạng mục công trình; chữ ký của người có thẩm quyền và dấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm. 

Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình nền đường và cống đoạn chỉnh tuyến Km94+000 – Km97+803,84: Phiếu kết quả thí nghiệm lập chưa đúng quy định tại Điều 17 Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD; phiếu kết quả thí nghiệm thiếu các nội dung cơ bản như địa chỉ phòng thí nghiệm; tên cán bộ giám sát của chủ đầu tư trong quá trình lấy mẫu, thí nghiệm; thời gian lập phiếu kết quả thí nghiệm. 

leftcenterrightdel
Nhiều vị trí trên tuyến tránh được vá nham nhở, lồi lõm. Ảnh chụp đầu tháng 7/2020: NH

Khi thanh tra đến phần thi công, giám sát và quản lý chất lượng công trình xây dựng, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện nhiều thiếu sót.

Trước khi thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km94+170 đến Km96+300, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng (Công ty Rạng Đông) không có văn bản thống nhất các nội dung về hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư và của nhà thầu; kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và các đề xuất của nhà thầu theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 10/2013/TT-BXD. 

Chủ đầu tư không có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 24 Nghị định số 15/2013/NĐ- CP. 

Nhật ký thi công xây dựng công trình không có xác nhận của chủ đầu tư theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD. Chủ đầu tư không có văn bản thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP. 

Nhật ký thi công công trình xây dựng chưa đánh số trang, không đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng và không có xác nhận của chủ đầu tư theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Thông tư số 27/2009/TT-BXD.

leftcenterrightdel
 Một "ổ gà" nằm giữa đường trên tuyến tránh quốc lộ 55, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh chụp đầu tháng 7/2020: NH

Vi phạm về quản lý, sử dụng chi phí dự án

Kết luận thanh tra chỉ rõ việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư giai đoạn năm 2013 - 2016 là chưa đúng quy định.

Từ năm 2013 - 2016, Sở GTVT phê duyệt chi phí quản lý dự án có xác định phần chủ đầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng (chiếm 15% chi phí quản lý dự án) và phần chi của Ban Quản lý Dự án quản lý, sử dụng (chiếm 85% chi phí quản lý dự án). Tại các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án quốc lộ 55 và Quyết định số 326 QĐ/SGTVT-QLGT ngày 16/3/2006 không quy định cụ thể tỷ lệ trích chi phí quản lý dự án cho chủ đầu tư (Sở GTVT) và cho Ban Quản lý Dự án.

Do vậy, việc Sở GTVT tải phê duyệt tỷ lệ trích 15% chi phí quản lý dự án cho chủ đầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng và 85% chi phí quản lý dự án và trung tâm thực hiện trích chuyển chi phí quản lý dự án này là không có cơ sở.

leftcenterrightdel
Sở GTVT chịu trách nhiệm khi để xảy ra thiếu sót trong quản lý, sử dụng chi phi quản lý dự án trong giai đoạn 2013-2016. Ảnh: NH

Căn cứ kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, trong quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án, thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công có những tồn tại, thiếu sót về quy trình, thủ tục hành chính, thực hiện chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình mà trách nhiệm trước hết thuộc về Sở GTVT với vai trò là chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Bình Thuận xác định trách nhiệm để xảy ra thiếu sót trong việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án là của Sở GTVT và tổ chức, cá nhân có liên quan trong giai đoạn năm 2013 - 2016. 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở GTVT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền, tùy theo mức độ để đề xuất hình thức xử lý, đảm bảo nghiêm túc, đúng thẩm quyền, trách nhiệm và phù hợp theo đúng quy định. 

Giám đốc Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh triển khai việc kiểm điểm các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. 

Giám đốc Sở Tài chính rà soát và đề xuất phương án xử lý tài chính đối với khoản kinh phí quản lý dự án đã được trích và sử dụng của Sở GTVT giai đoạn 2013 - 2016 theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế. 

Nam Hà