Ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7345/QĐ-UBND về việc giao Chánh Thanh tra thành phố xác minh theo quy định của Luật Tố cáo đối với các nội dung tố cáo bà Hoàng Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà có hành vi bao che cho cán bộ thôn Văn Cao, xã Tảo Dương Văn vi phạm công tác quản lý đất đai tại địa phương, vi phạm thời gian giải quyết tố cáo; không đồng ý với Kết luận số 240/KL-UBND ngày 3/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa kết luận nội dung tố cáo đối với một số cán bộ thôn Văn Cao.

Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh, UBND thành phố Hà Nội vừa có Kết luận số 93/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với bà Hoàng Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà.

Đầu tiên, công dân tố cáo, vào thời điểm năm 2001, lãnh đạo thôn Văn Cao, Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tảo Dương Văn đã bán đất trái thẩm quyền cho 16 hộ dân nhưng tại Kết luận số 240/KL-UBND, UBND huyện Ứng Hoà kết luận việc thôn Văn Cao bán đất trái thẩm quyền cho 11 hộ, là không đúng. UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo nêu trên là đúng.

Qua xác minh cho thấy, đất do 14 hộ sử dụng có nguồn gốc là do UBND xã bán trái thẩm quyền cho các hộ dân vào thời điểm năm 1995, không phải bán vào thời điểm năm 2001, không phải do thôn Văn Cao bán trái thẩm quyền cho các hộ. Việc xã Tảo Dương Văn bán đất trái thẩm quyền cho 14 hộ dân là vi phạm Luật Đất đai.

Năm 2018, khi giải quyết tố cáo tiếp của công dân về nội dung tố cáo cán bộ thôn Văn Cao bán đất trái thẩm quyền cho 16 hộ, UBND huyện mới kiểm tra làm rõ việc UBND xã Tảo Dương Văn bán đất trái thẩm quyền cho 11 hộ vào thời điểm năm 1995 mà không kiểm tra, làm rõ nguồn gốc, việc sử dụng đất của một số hộ khác là chưa làm hết trách nhiệm quy định tại Luật Tố cáo. Đây là nguyên dân dẫn đến công dân tố cáo bà Hoàng Thị Vân Anh bao che sai phạm về đất đai tại thôn Văn Cao.

UBND thành phố kết luận, thiếu sót này trước hết thuộc về Đoàn xác minh tố cáo tiếp của UBND huyện Ứng Hoà, có trách nhiệm của bà Hoàng Thị Vân Anh đã không chỉ đạo xác minh, kết luận rõ nội dung tố cáo.

Thứ hai, công dân tố cáo lãnh đạo thôn Văn Cao để cho 7 hộ gia đình là người thân lấn chiếm đất đai, tại Kết luận số 240/KL-UBND, UBND huyện Ứng Hoà kết luận nội dung tố cáo là đúng nhưng không đưa ra hướng xử lý đối với các hộ lấn chiếm. UBND thành phố kết luận nội dung tố cáo nêu trên là sai. Lý do, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã thông báo cho 6 hộ tự tháo dỡ công trình xây dựng, cây cối trên đất lấn chiếm. Trường hợp các hộ không tháo dỡ, UBND xã hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế, giải toả, đồng thời quản lý diện tích đất lấn chiếm theo quy định pháp luật.

Thứ ba, công dân tố cáo bà Hoàng Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà vi phạm thời gian giải quyết tố cáo. UBND thành phố kết luận nội dung tố cáo nêu trên là đúng.

Ngày 8/5/2019, UBND huyện Ứng Hoà có Quyết định số 1096/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo. Ngày 3/10/2019, UBND huyện Ứng Hoà có Kết luận số 240/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo của công dân. Các văn bản trên do bà Hoàng Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà ký, đóng dấu. UBND thành phố kết luận, UBND huyện đã vi phạm quy định về thời hạn giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo.

Tại Kết luận số 93/KL-UBND, UBND thành phố giao UBND huyện Ứng Hoà tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Hoàng Thị Vân Anh và tổ xác minh về thiếu sót, tồn tại nêu trên. 

Hoàng Long