Phát hiện hàng loạt hạn chế, thiếu sót

Các gói thầu được thanh tra gồm: Gói thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tại Malaysia năm 2014; gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ năm 2015; gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ các cấp năm học 2016; gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ cấp tiểu học năm 2016.

Qua kết quả thanh tra cho thấy, trong việc thực hiện các gói thầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn hạn chế, thiếu sót. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung chương trình kiểm tra, giám sát không có nội dung kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai và thực hiện 4 gói thầu nêu trên.

Gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ năm 2016; gói thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tại Malaysia năm 2014; gói thầu thiết bị phòng dạy học ngoại ngữ năm 2015, Sở GD&ĐT không có báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chưa phù hợp theo quy định.

Gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ các cấp học năm 2016, báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu do cá nhân tổ viên tổ giúp việc công tác mua sắm ký là không đúng thẩm quyền và chưa phù hợp theo quy định tại Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tại Malaysia năm 2014, việc phê duyệt hồ sơ mời thầu của Sở GD&ĐT chưa phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. Cụ thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt với phương thức đấu thầu 1 túi hồ sơ nhưng khi phê duyệt hồ sơ mời thầu thì phê duyệt 2 túi hồ sơ.

Gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ cấp tiểu học năm 2016, Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt hồ sơ yêu cầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không căn cứ trên báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là chưa phù hợp với Điều 13, Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Thanh tra TP Cần Thơ xác định, trách nhiệm thuộc về nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT giai đoạn 2014 - 2016; Phòng Kế hoạch Tài chính; tổ chuyên gia đấu thầu, tổ giúp việc công tác mua sắm sách, thiết bị ngành GD&ĐT TP Cần Thơ thuộc Sở và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Quản lý đầu tư mua sắm chưa chặt chẽ

Sở GD&ĐT đã thanh quyết toán cho đơn vị trúng thầu chủ yếu dựa trên hợp đồng ký kết với đơn vị trúng thầu là Công ty AIC và dựa trên bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục số 3a), biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản nghiệm thu bàn giao tiếp nhận hàng hóa, các biên bản giao nhận tài sản cố định, hóa đơn VAT.

Trong quá trình thanh toán, Sở GD&ĐT không phát hiện những sai sót của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị như cung cấp thiết bị không đúng nguồn gốc, xuất xứ; thiếu văn bản đề nghị của nhà thầu trình chủ đầu tư có công văn chấp thuận việc thay đổi thiết bị.

Gói thầu thiết bị phòng dạy học ngoại ngữ năm 2015, đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị loa gắn bảng tương tác của hệ thống âm thanh, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm ASB-40, có nguồn gốc, xuất xứ China (Trung Quốc) không đúng với nguồn gốc, xuất xứ Singapore theo hợp đồng đã ký, với số lượng 13 cái.

Gói thầu thiết bị dạy và học ngoại ngữ các cấp học năm 2016, đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị loa gắn bảng tương tác ASB-40, số lượng 16 cái và thiết bị kiểm tra đánh giá dùng cho học sinh, số lượng 45 cái, có nguồn gốc, xuất xứ China (Trung Quốc k) không đúng với nguồn gốc, xuất xử  Singapore theo hợp đồng đã ký.

Gói thầu thiết bị phòng dạy và học ngoại ngữ cấp tiểu học năm 2016, đơn vị cung cấp, lắp đặt  thiết bị loa gắn bảng tương tác, số lượng 3 cái và thiết bị kiểm tra đánh giá dùng cho học sinh, số lượng 70 cái, có nguồn gốc, xuất xử China (Trung Quốc) không đúng với nguồn gốc, xuất xứ Singapore theo hợp đồng đã ký.

Theo Thanh tra TP Cần Thơ, việc cung cấp một số thiết bị không đúng nguồn gốc, xuất xứ có giá trị thấp, chưa xác định được gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Nhưng với các hạn chế nêu trên cho thấy việc quản lý đầu tư mua sắm của Sở GD&ĐT và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan là chưa chặt chẽ.

Ngoài ra, trong công tác thực hiện giám sát, nghiệm thu các gói thầu, năm 2015 và 2016, Sở GD&ĐT và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan còn hạn chế, thiếu kiểm tra trong việc tiếp nhận nghiệm thu thiết bị để đưa vào sử dụng, dẫn đến một số gói thầu có thiết bị nghiệm thu không đúng nguồn gốc, xuất xứ như đã nêu.

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các gói thầu liên quan đến Công ty AIC trên địa bàn TP Cần Thơ (từ năm 2014, 2015, 2016) do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư.

Cảnh Nhật