Trước đó, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TTr về việc thanh tra trách nhiệm trong thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thanh tra thu, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án, công trình đã được nghiệm thu, quyết toán đến ngày 31/12/2019 tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện không đầy đủ kiến nghị của thanh tra

Qua thanh tra cho thấy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa tăng cường chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp thanh tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dẫn đến việc Chi cục Thủy lợi thực hiện chưa đúng chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Thậm chí, Sở còn có việc chưa thực hiện dứt điểm một số nội dung kiến nghị sau thanh tra của Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh nhận xét việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng còn có hạn chế. Đơn cử, Sở ban hành quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2018 chậm so với quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Sở cũng chưa quy định chế độ quản lý và sử dụng máy móc theo quy định.

Các đơn vị trực thuộc Sở để xảy ra nhiều vi phạm. Cụ thể, Ban Quản lý rừng chưa ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo quy định. Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão năm 2019, chưa mở sổ theo dõi đơn theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện chế độ báo cáo về công tác thanh tra còn chưa đầy đủ, kịp thời. Thực hiện quy trình thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch và thanh tra chuyên ngành đột xuất còn có một số cuộc chưa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định; một số cuộc thanh tra đột xuất chưa đảm bảo căn cứ tiến hành thanh tra đột xuất theo quy định.

Thanh tra tỉnh cũng xác định công tác lập, phân bổ dự toán, thanh quyết toán các nguồn kinh phí còn có những hạn chế, thiếu sót. Còn có đơn vị chưa lập dự toán nguồn thu phí, lệ phí và thu sự nghiệp. Quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định chi tiết việc thu, quản lý, sử dụng nguồn thu khác. Thời gian hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán lần đầu cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc còn chậm và chưa đủ biểu mẫu lập dự toán theo quy định như đã nêu ở trên.

leftcenterrightdel
Ông Trần Văn Quân (bên trái) được giao quyền Giám đốc Sở từ ngày 17/6/2019, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Báo Hải Dương

Ngoài ra, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, nhân viên theo quy định Luật Quản lý thuế có năm còn chậm, còn có đơn vị chưa thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, nhân viên theo quy định Luật Quản lý thuế. Quy chế quản lý tài sản công, công khai tài sản công theo quy định, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 còn có một số quy định chưa thống nhất giữa Quy chế và tổ chức thực hiện tại đơn vị.

Thanh tra tỉnh chỉ ra rằng, Chi cục Bảo vệ thực vật hạch toán, phản ánh kinh phí tạm thu tiền bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc chuột trên tài khoản 5113 (doanh thu khác) là chưa đảm bảo. Công tác kiểm tra, kiểm soát các chứng từ chi còn chưa chặt chẽ do vậy còn có chứng từ thanh toán tăng chi phí đánh giá cấp giấy chứng nhận theo quy trình VietGap cho các cơ sở chăn nuôi, với số tiền là 20.774.857 đồng.

Thi công kém chất lượng, nghiệm thu không đúng

Công tác xây dựng cơ bản cũng bị phát hiện nhiều vấn đề rất bất cập. Tại một số công trình, việc lập bản vẽ hoàn công chưa thể hiện rõ vị trí đặt biển báo tải trọng. Vị trí mốc đầu tuyến thể hiện trong bản vẽ hoàn công chưa đúng với vị trí thực tế hiện trường: Đất đắp lề, đắp chỉnh trang mái đê ở một số vị trí của một số công trình còn lẫn đá phong hóa, đá non; còn có việc thi công khoảng cách khe co, giãn chưa đảm bảo đúng kích thước như hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công); còn có biên bản lấy mẫu thí nghiệm chưa thể hiện phương pháp lấy và khối lượng mẫu đã lấy.

Một số hạng mục công trình gia cố bề mặt đê có phần lề đất bị xói lở, phần có mái đê bị chết; mống tre không phát triển, một số điểm mái kè chưa chặt, phẳng.

Đoàn thanh tra còn phát hiện việc nghiệm thu, quyết toán tăng khối lượng đất đắp lề, trồng cỏ tại một số dốc dân sinh trên mái đê tại một số hạng mục tu sửa, chỉnh trang mái đê và tiểu dự án tu bổ nâng cấp đê điều, với tổng giá trị tăng là 51.927.058 đồng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị giám đốc các đơn vị thi công xây dựng các công trình được thanh tra tổ chức thi công khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; giảm giá trị một số công trình do nghiệm thu, quyết toán tăng với số tiền là 51.927.058 đồng. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cán bộ có liên quan về những thiếu sót, hạn chế nêu trên.

Hoàng Long