Chưa giải quyết, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư

Theo Bộ GDĐT, trong thực hiện quản lý Nhà nước về giáo dục, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành hệ thống văn bản đồng bộ, tương đối đủ theo quy định về trách nhiệm quản lý Nhà nước của UBND tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là các chính sách ưu tiên đối với ngành giáo dục. Công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp và phát triển giáo dục địa phương đã được quan tâm.

Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa là đơn vị chủ trì về công tác quy hoạch giáo dục đã chủ động tham mưu trong việc ban hành chính sách, hướng dẫn, đánh giá, đề xuất điều chỉnh thực hiện quy hoạch trên địa bàn toàn tỉnh. Các phòng GDĐT đã chủ động tham mưu, đề xuất, đánh giá việc triển khai tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp tại địa phương. Đến năm học 2020 - 2021, hệ thống trường mầm non và phổ thông cơ bản được sắp xếp lại theo lộ trình đã đề ra…

Tuy nhiên, các năm 2019, 2020, UBND tỉnh chưa điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương để phù hợp với quy định; phân cấp quản lý ngân sách chi thường xuyên sự nghiệp GDĐT chưa đúng với quy định tại khoản 13, Điều 12 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP.

Cũng trong năm 2019, 2020, UBND tỉnh đã chuyển kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp GDĐT sang chi đầu tư phát triển với số tiền hơn 207,7 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường phổ thông và trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, trong khi chưa cấp đủ kinh phí chi hoạt động giảng dạy và học tập ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn, là chưa phù hợp với quy định; không bố trí vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các dự án khởi công mới thuộc lĩnh vực GDĐT.

Thời điểm thanh tra, toàn tỉnh có tình trạng thiếu nhiều giáo viên ở các cấp học, bậc học, mất cân đối giữa các môn học theo quy định; chưa đảm bảo số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo dục tiểu học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018; chưa có phương án giải quyết, bố trí việc làm cho sinh viên tốt nghiệp theo đề án đào tạo nguồn nhân lực cho khu kinh tế Nghi Sơn; chưa thực hiện tổng kết, đánh giá và xử lý dứt điểm những tồn tại, sai phạm và những khó khăn, bất cập của đề án đào tạo nguồn nhân lực cho khu kinh tế Nghi Sơn.

Đặc biệt, UBND tỉnh chưa giải quyết, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư của bà Nguyễn Thị Hà Lan, bà Mai Thị Đức, bà Phạm Thị Thu theo đúng quy định pháp luật.

Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND.

Nhiều năm liền không thực hiện tuyển dụng, bổ sung đội ngũ viên chức các trường THPT; kinh phí triển khai chương trình GDPT 2018 chưa cấp đủ theo phân kỳ nhu cầu kinh phí thực hiện và dự kiến phân bổ nguồn lực tài chính; chưa quy định cụ thể các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý cấp phát các loại chứng chỉ; thực hiện in bằng tốt nghiệp THCS cho các phòng GDĐT không đúng phân cấp theo quy định; chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về nội dung lập, phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước cho giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định; chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo các khoản tài trợ cho giáo dục…

Bộ GDĐT cũng chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót và trách nhiệm dẫn đến các hạn chế, thiếu sót tại Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Thanh Hóa và các huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Theo Bộ GDĐT, trách nhiệm để xảy ra hạn chế, thiếu sót trên thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và Giám đốc Sở GDĐT thời kỳ năm 2019 và 2020.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định

Từ những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra, Bộ GDĐT kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát, tham mưu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về giáo dục, xây dựng, ban hành quyết định quy định về tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương; định mức phân bổ chi thường xuyên và quy định tỷ lệ chi hoạt động giáo dục theo đúng quy định.

Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập xây dựng đề án vị trí việc làm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm và trình Bộ Nội vụ thẩm định và giao chỉ tiêu, bố trí đủ biên chế giáo viên mầm non theo quy định; bố trí định mức biên chế ở các cơ sở GDPT đảm bảo đúng quy định.

Có phương án giải quyết số giáo viên dôi dư đối với các cơ sở giáo dục khối trực thuộc Sở GDĐT; chỉ đạo các cơ sở GDPT bố trí giáo viên dạy đảm bảo số tiết theo quy định; có phương án và đảm bảo bố trí đủ biên chế đối với các phòng GDĐT cấp huyện. Trường hợp chưa bố trí đủ biên chế thì cần đảm bảo các viên chức được điều động/biệt phái làm nhiệm vụ chuyên môn tại phòng GDĐT phải được hưởng các chế độ theo nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo rà soát tổng thể trên địa bàn tỉnh, có biện pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị đề xuất phương án, kế hoạch giải quyết dứt điểm số lao động hợp đồng theo đúng quy định; có phương án xử lý giải quyết dứt điểm đối với những hợp đồng lao động ký với giáo viên không đúng quy định, nếu vẫn phải ký hợp đồng lao động thì phải đảm bảo chế độ, chính sách cho giáo viên theo đúng quy định.

Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra đối với trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục của các đơn vị thuộc UBND tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo quy định pháp luật. Có văn bản hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư phản ánh, kiến nghị trên địa bàn về lĩnh vực giáo dục, đặc biệt đơn thư của bà Nguyễn Thị Hà Lan theo đúng quy định pháp luật.

Đối với Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa, Bộ GDĐT đề nghị tổ chức tuyển dụng viên chức theo phân cấp, thuộc thẩm quyền theo đúng đề án vị trí việc làm và chỉ tiêu kế hoạch được giao; rà soát điều kiện, đối tượng đối với những ứng viên đã trúng tuyển viên chức năm 2020 theo quy định, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý đối với trường hợp không đúng quy định, thiếu điều kiện tiêu chuẩn; thực hiện bố trí đủ kinh phí triển khai chương trình GDPT 2018 theo quy định; quy định cụ thể các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý cấp phát các loại chứng chỉ.

Thực hiện phân cấp in bằng tốt nghiệp THCS cho các phòng GDĐT theo quy định.

Xây dựng phương án và xử lý đối với chứng chỉ Sở GDĐT đã cấp không đúng thẩm quyền theo quy định.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh và Sở GDĐT để xảy ra hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT trước ngày 30/10/2021.

Lê Phương