Chưa ban hành quy định các khoản thu dịch vụ

Kết quả thanh tra cho thấy, năm học 2021-2022, Sở GDĐT chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục (CSGD) công lập theo thẩm quyền quản lý trên địa bàn.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 6 môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 có 10/17 thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy là chưa đúng quy định; chưa xây dựng ban hành văn bản cụ thể triển khai thực hiện Công văn 5068 ngày 24/11/2020 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018.

Sở GDĐT chưa công khai danh sách 1 tổ chức bị thu hồi giấy chứng nhận hoạt động, không công khai trên website; không gửi Bộ GDĐT danh sách các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã được chứng nhận đăng ký hoạt động để công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

Trong năm học 2021 - 2022, Sở GDĐT đã ban hành văn bản về việc triển khai sửa chữa các trường học năm 2021, trong đó giới thiệu 3 công ty tư vấn. Tuy nhiên, sau đó, Sở GDĐT lại có văn bản thu hồi văn bản trên, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện của các CSGD.

Phòng GDĐT TP Hội An chưa tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch tổng thể về việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn; chưa xây dựng văn bản cụ thể triển khai thực hiện Công văn số 5068; thẩm định phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của các trường báo cáo giải trình thiếu dự toán kinh phí chi tiết để làm căn cứ thẩm định phê duyệt khoản vận động tài trợ.

Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu chưa có văn bản cụ thể chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ tăng cường triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018. Biên bản danh mục SGK do trường đề xuất lựa chọn chỉ có chữ ký của phó hiệu trưởng và người tổng hợp, không có chữ ký của các tổ trưởng chuyên môn.

Phòng GDĐT huyện Tiên Phước chưa chỉ đạo xây dựng văn bản cụ thể triển khai thực hiện Công văn số 5068. Phòng báo cáo không thẩm định, phê duyệt hồ sơ kế hoạch vận động tài trợ giáo dục 2021-2022 của các CSGD trực thuộc, nhưng qua kiểm tra phòng có phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của một số trường, trong đó có Trường THCS Lý Tự Trọng...

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng có một số khoản thu chưa được đề cập trong kế hoạch thu của trường; dự toán thu chi còn nhiều nội dung chi trùng lặp và thiếu căn cứ đề xuất định mức chi. Khoản thu quỹ Ban Đại diện cha - mẹ học sinh (CMHS), thực hiện thu bình quân từ 150.000 - 250.000 đồng/học sinh là chưa đúng quy định; kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện CMHS có nội dung chi trả phí thuê dọn vệ sinh là chưa đúng quy định. Danh mục SGK do trường đề xuất lựa chọn chỉ có chữ ký của hiệu trưởng mà không có chữ ký của các nhóm trưởng là chưa đúng quy định.

Tại Trường THCS Lý Tự Trọng, Ban Đại diện CMHS có kế hoạch chi hoạt động thăm ốm đau thầy cô và chi hỗ trợ hoạt động của nhà trương; ngoài khoản thu quỹ, còn thực hiện khoản thu bảng tên, bộ đồ thể dục cho học sinh lớp 6 là chưa đúng quy định. Danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn không có chữ ký của các giáo viên tham gia lựa chọn là chưa đúng quy định.

Trường THPT Trần Cao Vân chưa có văn bản cụ thể triển khai thực hiện Công văn số 5068 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018.

Trường THPT Nguyễn Trãi chưa theo dõi, thực hiện các thủ tục chuyển trường và lưu trữ hồ sơ đối với những học sinh đã được Sở GDĐT duyệt trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT; không ban hành văn bản về việc triển khai Công văn số 5068; thiết bị dạy học tối thiểu thiếu về số lượng và chưa đảm bảo về chất lượng…

Tăng cường kiểm tra các khoản thu, chi đầu năm

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Bộ GDĐT kiến nghị Sở GDĐT Quảng Nam tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành văn bản quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với CSGD công lập theo thẩm quyền quản lý Nhà nước về giáo dục; cân đối ngân sách địa phương, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các CSGD; tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí các nguồn lực thực hiện Chương trình GDPT 2018; điều chỉnh các văn bản chưa đúng quy định; hoàn thiện việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 cho các CSGD còn thiếu để đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện, triển khai Chương trình GDPT 2018; tiếp tục triển khai rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các CSGD mầm non, phổ thông trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư bổ sung các phòng học bộ môn theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất.

Tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác thu, chi đầu năm học theo thẩm quyền để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong công tác thu, chi đầu năm tại các CSGD trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra và phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát phát hiện các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoạt động khi chưa được Sở GDĐT cấp giấy chứng nhận và xử lý các sai phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm tham mưu của tập thể thuộc quyền quản lý để xảy ra những hạn chế, thiếu sót được thanh tra chỉ ra; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT.

Chỉ đạo các Phòng GDĐT tiếp tục chỉ đạo nhiệm vụ đầu năm học theo kế hoạch, tăng cường triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình GDPT 2018 hiệu quả; hướng dẫn các CSGD rà soát những công việc đã làm, chưa làm, những bất cập trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo, tham mưu điều chỉnh cho phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra tập trung vào những vấn đề còn hạn chế, nhất là các khoản thu, chi đầu năm trong các CSGD trên địa bàn theo thẩm quyền để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong năm học.

Rà soát, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đầu năm và triển khai Chương trình GDPT 2018 và những hạn chế, thiếu sót của các CSGD trực thuộc.

Phòng GDĐT TP Hội An chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của các CSGD trực thuộc; Phòng GDĐT huyện Tiên Phước rút kinh nghiệm trong việc không tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác thu chi đầu năm học 2021-2022...

Trường THPT Nguyễn Trãi thực hiện các thủ tục chuyển trường và lưu trữ hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 51 của Bộ GDĐT; triển khai sửa chữa, mua sắm bổ sung thiết bị còn thiếu, khắc phục các hạng mục đã xuống cấp, không đủ điều kiện tổ chức các hoạt động ngoài trời cho  học sinh…

Lê Phương