Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Tân Thanh. Tại Kết luận thanh tra số 189/KL-TTr ngày 14/4/2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên làm rõ việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng có nhiều tồn tại, hạn chế; việc xác định sự phù hợp của các chi phí được đối trừ của dự án không chính xác.

Lập, thẩm định thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư thiếu chính xác

Dự án khu nhà ở Tân Thanh do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường tỉnh Điện Biên đề xuất đầu tư và được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chấp thuận đầu tư ngày 17/10/2013; sau đó được điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 10/5/2016. Dự án được chấp thuận đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp, xây dựng mới với tổng diện tích sử dụng đất 49.120 m2.

Dự án do chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện với quy mô đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình kiến trúc với quy mô dân số 804 người; trong đó hệ thống các công trình kiến trúc có mục đích khai thác thương mại gồm: 32 lô đất ở tái định cư, 132 lô nhà ở liền kề, 19 lô biệt thự nhà vườn loại 200 m2, 16 lô biệt thự nhà vườn loại 150 m2. 

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường tỉnh Điện Biên đã lập và trình thẩm định thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư của dự án và được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư với tổng mức đầu tư 364.384.851.000 đồng (trong đó kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng gần 95 tỷ đồng và sau đó được điều chỉnh là 73,159 tỷ đồng tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên).

Quá trình triển khai, chủ đầu tư đã lập hồ sơ thủ tục điều chỉnh, trình thẩm định, phê duyệt và đã được Sở Xây dựng xin ý kiến của các sở, ngành, UBND thành phố Điện Biên Phủ.

Ngày 4/4/2017, Sở Xây dựng ban hành thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh phần hạ tầng kỹ thuật của dự án tại Văn bản số 331/SXD-HTKT,QLN&BĐS với tổng mức đầu tư xây dựng 144,9 tỷ đồng.

Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về rà soát thẩm định nội dung tăng tổng mức đầu tư dự án theo quy định, Sở Xây dựng đã phối hợp với chủ đầu tư rà soát và báo cáo UBND tỉnh với tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật sau rà soát là 140 tỷ đồng (tăng hơn 66,8 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 634/QĐ-UBND ngày 10/5/2016).

Qua xem xét hồ sơ dự án, kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan và kết quả thẩm định phần hạ tầng kỹ thuật của Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định công tác lập, thẩm định thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư dự án còn có một số tồn tại, hạn chế.

Công tác lập, thẩm định thiết kế cơ sở của chủ đầu tư chưa đầy đủ và tuân thủ theo đúng quy định như: Chủ đầu tư chưa thiết lập đầy đủ, kịp thời hồ sơ quản lý chất lượng khảo sát của dự án; không có thiết kế cơ sở đối với công trình nhà ở, công cộng và dịch vụ thương mại theo nội dung đầu tư của dự án; chủ trì thiết kế chưa có các văn bằng, chứng chỉ hành nghề theo quy định và không có trong danh sách cán bộ chủ chốt, cộng tác viên trong hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn.

Quá trình thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh, Sở Xây dựng không lấy ý kiến tham gia của cơ quan quản lý chuyên ngành về thiết kế cơ sở đối với hạng mục đường dây tải điện, trạm biến áp theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh, xác định các chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đối trừ từ tiền thu sử dụng đất tại một số nội dung tính toán không phù hợp, chấp thuận chi phí chưa đầy đủ và thiếu cơ sở, căn cứ và áp dụng sai định mức, đơn giá của Nhà nước làm tăng tổng mức đầu tư phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cụ thể: Xác định khối lượng và áp dụng định mức, đơn giá không đúng quy định của Nhà nước làm tăng chi phí với giá trị hơn 3,3 tỷ đồng tại các nội dung: Chi phí vận chuyển đất, đá thải; công tác đào đất bằng thủ công hạng mục san nền; tỷ lệ chi phí chung hạng mục hệ thống thông tin liên lạc; chi phí lán trại của hạng mục san nền; mặt khác còn áp dụng bộ định mức đã hết hiệu lực trong việc xác định chi phí. Thẩm định, chấp thuận một số nội dung chi phí không có căn cứ xác định giá trị, như: Chấp thuận chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chênh lệch tăng so với phương án được phê duyệt gần 17 tỷ đồng; chấp thuận thiếu căn cứ chi phí vận chuyển đổ thải đất đá gần 37 tỷ đồng.

Xác định cơ cấu khối lượng đất, đá đưa vào lập dự toán không phù hợp giữa hạng mục san nền và các hạng mục khác của phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật; thẩm định biện pháp thi công, tính toán chi phí không phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo hiệu quả về an toàn, bảo vệ môi trường của dự án (nổ mìn phá đá trong khu dân cư).

Không tuân thủ thiết kế cơ sở, quản lý chất lượng thiếu chặt chẽ, chậm tiến độ

Dự án đã được chủ đầu tư tiến hành khởi công từ tháng 8/2016, đến nay thi công cơ bản hoàn thành phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật (khoảng 90%) theo quy hoạch và diện tích được giải phóng mặt bằng.

Quá trình triển khai thực hiện, dự án đã được các cơ quan như: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra.

Qua kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng và hồ sơ của dự án, quá trình tổ chức thực hiện còn có một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể:

Dự án được khởi công khi chưa đủ các điều kiện theo quy định và không có thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014; chủ đầu tư không lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công phần hạ tầng kỹ thuật của dự án song vẫn tiến hành thi công xây dựng.

Công tác quản lý chất lượng, quản lý thi công dự án thiếu chặt chẽ, chưa tuân thủ đúng các quy định như: dự án được tiến hành thi công nhưng chưa có hồ sơ quản lý chất lượng các công tác quản lý dự án, chuẩn bị thi công xây dựng, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu; không thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, không có đề cương giám sát; không thực hiện giám sát tác giả; các phiếu kết quả thí nghiệm chưa đúng mẫu quy định; không thực hiện giám sát đổ thải đất, giám sát an toàn môi trường theo đúng quyết định phê duyệt.

Chủ đầu tư đã tự ý tổ chức thi công các hạng mục, công việc phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án đã được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận và diện tích đất được giao triển khai dự án khi chưa được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt điều chỉnh.

Đến thời điểm thanh tra, dự án triển khai chậm tiến độ theo thời hạn, tiến độ dự án được UBND tỉnh chấp thuận (phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật chậm quá 24 tháng, phần hạ tầng kiến trúc đến nay hết thời hạn nhưng chưa triển khai).

Quá trình triển khai thực hiện, dự án đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định các tồn tại trong công tác quản lý thực hiện dự án và đã tạm đình chỉ thi công, song chủ đầu tư chưa kịp thời hoàn thiện, khắc phục triệt để các tồn tại và không chấp hành việc đình chỉ thi công nhưng các cơ quan quản lý Nhà nước chưa kiên quyết xử lý theo quy định.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Trần Kiên