Vượt quỹ, vượt trần, vượt dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí quỹ BHYT cho thấy, từ năm 2014 - 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP thực hiện tổng thu BHYT được hơn 44.191 tỷ đồng (đạt tỷ lệ hơn 102% dự toán thu BHXH Việt Nam giao). Tuy nhiên, vẫn còn phát sinh nợ đọng tiền BHYT tính đến tháng 12/2019 số tiền hơn 218 tỷ đồng…

BHXH TP có thực hiện đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chậm đóng, nợ đọng tiền BHYT, tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành… đối với các công ty không khắc phục số tiền nợ quỹ BHXH…

Tính đến tháng 9/2019, chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt quỹ, vượt trần năm 2017 của 151 cơ sở khám chữa bệnh là hơn 258 tỷ đồng và chi phí khám chữa bệnh vượt dự toán và vượt trần năm 2018 hơn 186 tỷ đồng, chưa được BHXH Việt Nam xem xét và chấp nhận thanh toán.

Nguyên nhân dẫn đến vượt quỹ, vượt trần, vượt dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, ngoài nguyên nhân chủ quan, còn do nguyên nhân khách quan như tăng thẻ BHYT theo tốc độ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm trên địa bàn TP, việc thay đổi chính sách thông tuyến khám chữa bệnh các bệnh viện quận, huyện và đa số các bệnh viện của TP là tuyến cuối nên số lượt khám bệnh tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP tăng dần mỗi năm…

leftcenterrightdel
 Bệnh viện Ung bướu thực hiện 32 gói thầu mua sắm trực tiếp mà không bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Ảnh: CT

Đối với quản lý, sử dụng nguồn kinh phí kết dư quỹ BHYT, qua thanh tra cho thấy Sở Y tế chưa chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan, thời gian triển khai thực hiện tham mưu, đề xuất chậm trễ, kéo dài từ 5 - 10 tháng theo chỉ đạo của UBND TP về việc sử dụng kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2015,  2016, về thời gian thực hiện chưa đúng theo quy định tại Thông tư 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Thanh tra TP còn phát hiện Sở Y tế tham mưu, đề xuất trích kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2015 để bổ sung vào Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo TP (do Sở Y tế quản lý) số tiền 50 tỷ đồng là chưa phù hợp với tình hình thực tế…

Các sở, ngành chưa nghiên cứu kỹ các nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh BHYT chưa sử dụng hết từ ngày 1/1/2015 tới ngày 31/12/2020 được quy định tại Điều 7 Thông tư 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, dẫn đến việc sử dụng nguồn kinh phí kết dự quỹ BHYT năm 2015, 2016, 2017 chưa hiệu quả...

leftcenterrightdel
 Qua thanh tra chọn mẫu gói thầu “mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla” và gói thầu “mua sắm thiết bị chuẩn đoán hình ảnh năm 2017” tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã phát hiện một số thiếu sót… Ảnh: CT

Phát hiện nhiều vi phạm tại các bệnh viện lớn

Qua thanh tra việc thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 1, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An, đoàn thanh tra xác định các đơn vị có sai sót trong việc thực hiện hồ sơ chuẩn đoán dịch vụ kỹ thuật, dẫn đến thanh toán chi phí khám chưa bệnh BHYT chưa đúng với số tiền hơn 28 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng phát hiện việc sử dụng thuốc trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán BHYT từ năm 2014 - quý II/2019 tại 5 đơn vị trên có sai sót về giá thuốc đề nghị thanh toàn với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng…

Bệnh viện Ung Bướu không xây dựng danh mục vật tư y tế đối với 23 mặt hàng gửi BHXH TP để làm cơ sở thanh toán chi phí vật tư y tế từ nguồn quỹ BHYT cho các bệnh nhân khám chữa bệnh có tham gia BHYT là thực hiện chưa đúng quy định…

Một số thuốc thanh toán BHYT, Bệnh viện Ung bướu thực hiện mua sắm theo giá thuốc của Bệnh viện Chợ Rẫy, giá thuốc mua sắm theo các đợt năm 2011, 2012, 2013 với số lượng 109 mặt hàng thuốc, tổng số tiền hơn 28,6 tỷ đồng. Do đó, về hình thức mua sắm thuốc chưa đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 4/8/2020, BHXH TP HCM đã có văn bản gửi Thanh tra TP báo cáo việc đơn vị này đã xử lý, thu hồi chi phí ngoài phạm vi BHYT trong quyết toán quý II/2020 đối với 5 cơ sở khám chữa bệnh nêu trên với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng và rà soát sau kết luận kiểm tra của Bệnh viện Ung bướu số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Đối với việc thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đoàn thanh tra đã phát hiện một số bệnh viện mua sắm trực tiếp mà không bằng hình thức đấu thầu rộng rãi (Bệnh viện Ung bướu thực hiện 32 gói thầu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 15 gói thầu), là không phù hợp quy định của Luật Đấu thầu…

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP giao Sở Y tế tổ chức kiểm điểm các cá nhân tại 3 bệnh viện: Ung bướu, Nhân dân Gia Định và Nhi đồng 1 mắc sai sót trong việc sử dụng thuốc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT và đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế… Ảnh: CT

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, qua thanh tra chọn mẫu gói thầu “mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla” và gói thầu “mua sắm thiết bị chuẩn đoán hình ảnh năm 2017” cũng đã phát hiện một số thiếu sót…

Từ kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phối hợp với BHXH TP tham mưu UBND TP văn bản đề nghị BHXH Việt Nam sớm xem xét, thanh quyết toán đối với kinh phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh vượt quỹ, vượt trần và vượt dự toán trong 3 năm 2017, 2018, 2019…

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm các cá nhân tại 3 bệnh viện: Ung bướu, Nhân dân Gia Định và Nhi đồng 1 mắc sai sót trong việc sử dụng thuốc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT và đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế…

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị BHXH TP xử lý, thu hồi các khoản chi thanh toán khám chữa bệnh BHYT của các đơn vị có sai sót…

Đối với các bệnh viện mắc sai sót, UBND TP yêu cầu khắc phục các sai sót, tồn tại của hồ sơ bệnh án và tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc, thanh toán chi phí đúng quy định…

Chu Tuấn