Chủ tịch UBND huyện Tân Yên quyết định chủ trương đầu tư dự án khi chưa được bố trí vốn đầu tư cho công trình. Nguồn vốn đầu tư là từ thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án. Công ty Cổ phần Phát triển công trình Thịnh Vượng trúng thầu gói thầu thi công xây lắp.

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư có giá trị hơn 12,3 tỷ đồng, chênh lệch lớn so với giá trị tổng dự toán đã được phê duyệt là hơn 5,7 tỷ đồng. Nguyên nhân là do khi triển khai dự án không được đầu tư hệ thống cấp nước, cấp điện, chiếu sáng... Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã không được phê duyệt quyết toán. Dự án thi công kéo dài nhiều tháng mới được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Về công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, nhật ký thi công khảo sát ghi chép sơ sài, không theo đúng quy định, không có thời gian cụ thể, không có xác nhận của chủ đầu tư. Hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn không ghi rõ hình thức hợp đồng, không ghi thời gian thực hiện hợp đồng. Trong hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán đã được thẩm tra, thẩm định có những tồn tại trong việc áp dụng đơn giá, định mức khong phù hợp như giá tấm gang chắn rác, phá dỡ mặt đường bê tông, tính sai khối lượng bê tông, nhựa đường... làm tăng giá trị dự toán.

Trong quá trình thi công, nghiệm thu, thanh toán, nhật ký thi công ghi chép sơ sài không theo đúng quy định, không được đóng dấu giáp lai, thiếu xác nhận của chủ đầu tư. Một số hạng mục thi công không đúng hồ sơ thiết kế như khe dọc, khe co giãn, nền đường.

Trong quản lý chất lượng công trình, đơn vị tư vấn giám sát thi công không có báo cáo về quản lý chất lượng công trình, quá trình giám sát thi công của chủ đầu tư. Chủ đầu tư không có đầy đủ báo cáo về chất lượng công trình theo quy định. Hồ sơ quản lý chất lượng còn thiếu một số tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ vật tư, vật liệu sử dụng tại công trình. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm về kinh tế tại gói thầu thi công xây lắp là hơn 45 triệu đồng.

Bên cạnh sai phạm tại công trình nêu trên, như Báo Thanh tra phản ánh, Thanh tra tỉnh còn phát hiện nhiều sai phạm gây thất thoát ngân sách tại các công trình khác do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng làm đại diện chủ đầu tư như: Công trình nhà hội thảo Huyện uỷ có tổng mức đầu tư là 14 tỷ đồng; công trình cải tạo, nâng cấp cầu Làng Ngọc có tổng mức đầu tư là hơn 9,4 tỷ đồng; công trình xây dựng phụ trợ và sân vườn đền thờ các anh hùng liệt sỹ huyện Tân Yên có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Tất cả các dự án đều có nguồn vốn từ ngân sách huyện và nguồn khác.

Nhằm tránh thất thoát cho ngân sách Nhà nước, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Tân Yên có trách nhiệm đôn đốc đơn vị liên quan thu hồi số tiền sai phạm về kinh tế là hơn 461 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm do để xảy ra những khuyết điểm nêu tại kết luận. Chủ tịch UBND huyện Tân Yên căn cứ thẩm quyền tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với: Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện là các đơn vị được giao đại diện chủ đầu tư của các công trình thanh tra và đối với Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện trong việc thẩm định hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán công trình có thiếu sót, khuyết điểm như đã nêu trên. Đồng thời, các đơn vị trên được yêu cầu kiểm điểm đối với cán bộ, công chức thuộc đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã để xả ra những sai sót, khuyết điểm.

Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tân Yên căn cứ thẩm quyền giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra xem xét, hoàn thiện các thủ tục, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm đã được nêu trong kết luận.

Hoàng Long