Đối với UBND huyện A Lưới, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra; kiểm tra, rà soát các trường hợp sai phạm trong việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp do UBND các xã, thị trấn quản lý để xử lý, đồng thời xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những thiếu sót, sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Chỉ đạo các phòng, ban tham mưu; các đơn vị quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp khẩn trương khắc phục hậu quả những sai phạm trong việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp… để chấn chỉnh và có biện pháp quản lý tốt hơn trong thời gian tới.

Tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên đối với các tổ chức, đơn vị có quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm, đồng thời xử lý dứt điểm những nội dung kết luận, yêu cầu được nêu trong kết luận thanh tra.

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới và các tổ chức, đơn vị có liên quan, trên cơ sở số liệu của đoàn thanh tra thu thập được ghi nhận trong kết luận thanh tra, tiến hành đo đạc, rà soát lại diện tích đất lâm nghiệp thực tế hiện nay do UBND các xã, thị trấn quản lý, để tham mưu UBND huyện và giúp cho các địa phương quản lý tốt diện tích đất lâm nghiệp được giao theo đúng quy định pháp luật.

Ban hành quyết định thu hồi Quyết định số 423/2001/QĐ-UBND ngày 6/11/2001 của UBND huyện A Lưới về việc thu hồi và giao đất cho ông Tôn Thất Tơ, do vi phạm quy định Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 15/1/1994 của Chính phủ.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Đông Sơn tiến hành kiểm tra, rà soát đối tượng trồng rừng sản xuất trái phép trên diện tích 18,71ha tại thửa đất số 577, tờ bản đồ số 01 để có cơ sở xử lý tài sản trên đất.

Phối hợp với UBND xã Đông Sơn kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình lập, xét hồ sơ cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với tổng diện tích 21,61ha trên diện tích đất trồng mía do thôn Rơ Môm (nay là thôn Ka Vá), xã Đông Sơn quản lý cho vợ chồng ông Lê Hữu Hưởng - Trần Thị Thoa và rà soát lại việc cấp GCNQSDĐ cho 4 hộ gia đình, cá nhân là cán bộ được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Chỉ đạo Phòng TN&MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân đã để xảy ra những thiếu sót, sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Đối với UBND 18 xã, thị trấn, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện không đầy đủ về hồ sơ quản lý đất lâm nghiệp tại các địa phương và việc không theo dõi, quản lý, không nắm rõ diện tích đất lâm nghiệp biến động qua các năm; không nắm rõ thực tế diện tích đất lâm nghiệp biến động qua các năm và không nắm rõ thực tế diện tích đất lâm nghiệp hiện do đơn vị, địa phương mình quản lý giai đoạn 2004 - 2020.

Đối với UBND các xã: Hồng Hạ, A Ngo, A Roàng, Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Thượng, Hồng Thủy, Hồng Vân, Hương Nguyên, Lâm Đớt, Phú Vinh, Quảng Nhâm, Trung Sơn và Hương Phong, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân trong việc lập thủ tục không đầy đủ khi trình UBND huyện cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân.

Đối với UBND xã Đông Sơn, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân trong việc cho 7 hộ dân mượn 14ha đất lâm nghiệp để liên doanh trồng rừng với Doanh nghiệp Phong Sơn; việc giao đất cho 10 hộ tại thôn Ka Vá với diện tích 10ha do UBND xã Đông Sơn quản lý để liên doanh trồng keo với Doanh nghiệp Phong Sơn.

Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tiến hành kiểm tra, rà soát đối tượng trồng rừng sản xuất trái phép trên diện tích 18,71ha tại thửa đất số 577, tờ bản đồ số 01 để tham mưu UBND huyện xử lý tài sản trên đất.

Đối với việc cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho 14 hộ gia đình, cá nhân tại xã Hồng Thủy, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện A Lưới tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra số 22/KL-TTr ngày 16/3/2017.

leftcenterrightdel
 Yêu cầu UBND xã Đông Sơn tiến hành kiểm tra, rà soát đối tượng trồng rừng sản xuất trái phép trên diện tích 18,71ha tại thửa đất số 577, tờ bản đồ số 01 để có cơ sở xử lý tài sản trên đất. Ảnh: TQ

Phòng TN&MT và Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện A Lưới kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc thiếu thẩm định hoặc thẩm định, kiểm tra, đề xuất, tham mưu UBND huyện cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân nhưng thủ tục chưa đầy đủ.

Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, hạt kiểm lâm huyện và các tổ chức, đơn vị có liên quan tiến hành đo đạc, rà soát diện tích đất lâm nghiệp thực tế hiện nay do UBND các xã, thị trấn quản lý để tham mưu UBND huyện và giúp cho các địa phương quản lý tốt diện tích đất lâm nghiệp được giao theo đúng quy định của pháp luật...

Trần Quý