“Những vi phạm, tồn tại được chỉ ra trong Kết luận thanh tra, trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực, tổ xác định giá thị trường, tổ thực hiện đấu thầu, mua sắm, tổ thẩm định, tổ đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu do các chủ đầu tư thành lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, CDC Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa: huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và Trung tâm Y tế các huyện: Hương Sơn, Nghi Xuân, Can Lộc, Kỳ Anh” - kết luận nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của đơn vị mình, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm do để xẩy ra một số sai sót, khuyết điểm trong mua sắm hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực và các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, CDC Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa: Huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh kịp thời chấn chỉnh khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của đơn vị mình, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm do có sai sót, khuyết điểm trong mua sắm hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19.

leftcenterrightdel

Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Giám đốc CDC, giám đốc các bệnh viện, giám đốc các trung tâm y tế được thanh tra nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm. Ảnh: TQ

Giám đốc, phó giám đốc phụ trách lĩnh vực và các tổ chức, cá nhân thuộc trung tâm y tế các huyện: Can Lộc, Kỳ Anh, Hương Sơn, Nghi Xuân kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của đơn vị mình, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm do có sai sót, khuyết điểm trong mua sắm hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm đã vay để sử dụng cho công tác phòng chống dịch nhưng đến này chưa trả được, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Y tế và các chủ đầu tư tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị xử lý số lượng vật tư, hóa chất, sinh phẩm đã vay trong lúc cấp bách phòng chống dịch để đảm bảo giải quyết vụ việc đang tồn đọng và phù hợp các quy định hiện hành; đảm bảo không để thất thoát lãng phí nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19. Trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu UBND tỉnh báo cáo bộ, ban, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ cho cơ chế đặc biệt để xử lý.

Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh thu hồi số tiền trên 1,754 tỷ đồng tạm ứng gói thầu TB 01.2021 mua sắm hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử PCR từ Công ty Việt Á do đã quá thời hạn thu hồi theo quy định; xác định lỗi các bên có liên quan trong việc hợp đồng đã quá thời hạn nhưng chưa thực hiện xong, trường hợp nhà thầu vi phạm, thực hiện thu hồi ngay số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng 105,286 triệu đồng (thời hạn đến ngày 14/7/2022).

Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh xác định rõ trách nhiệm trong việc Hợp đồng số 239.VTTH/21/TNT-KA/TH ngày 14/12/2021 giữa bệnh viện và Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT đã hết hạn nhưng còn dở dang chưa hoàn thành, trường hợp do lỗi nhà thầu, thực hiện thu hồi bảo đảm thực hiện hợp đồng số tiền 14,356 triệu đồng; trường hợp do lỗi của bệnh viện thì kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định.

Yêu cầu Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc sở; UBND các huyện, thành phố, thị xã, trên cơ sở kết quả thanh tra các gói thầu của đoàn thanh tra tự tiến hành kiểm tra, rà soát những gói thầu còn lại (chưa được thanh tra, kiểm tra) để phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế tương tự (nếu có), báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh). Đồng thời thực hiện rà soát, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều phối, quản lý, sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; kịp thời xây dựng quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị y tế để phòng chống dịch đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý.

leftcenterrightdel

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Công an tỉnh vào cuộc làm rõ chênh lệch giá đối với một số mặt hàng. Ảnh: TQ

Giao Công an tỉnh vào cuộc

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh căn cứ hiện tượng chênh lệch giữa giá nhập khẩu và giá trúng thầu của 02 thiết bị: “Máy giúp thở DreamStation CPAP” nguồn gốc Respironnics (Philips) - Mỹ sản xuất do Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang mua sắm và “Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số” nguồn gốc Bionics - Hàn Quốc sản xuất do Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà mua sắm… tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ xem có hành vi nâng khống giá trị gói thầu mua sắm để vụ lợi hay không? Trên cơ sở đó tham mưu cấp có thẩm quyền hoặc tiến hành xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với 2 gói thầu mua sắm do Công ty Việt Á trúng thầu đến nay đã hết thời hạn thực hiện nhưng còn dở dang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Thanh tra Chính phủ trình xin ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan về xử lý các tồn đọng sau khi người đại diện theo pháp luật và nhiều người chủ chốt của Công ty Việt Á bị khởi tố, đặc biệt xử lý các gói thầu, hợp đồng, công nợ còn dở dang giữa Công ty Việt Á và các đơn vị mua sắm tại tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.

Trên cơ sở chỉ đạo chung của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh chấm dứt hợp đồng và xử lý các nội dung của hợp đồng theo quy định và hướng dẫn của Chính phủ và bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Công an tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh trước 30/6/2022.

Trần Quý