Ông Trần Thanh Thảo - Giám đốc Sở Y tế tỉnh chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu và lĩnh vực trực tiếp phụ trách, các Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách đối với các sai sót, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra.

Ông Nguyễn Khánh Hòa Đồng - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu tham mưu Giám đốc Sở và các công chức của phòng có liên quan, trong đó có 2 ông Phan Văn Hưng, công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính và ông Nguyễn Tấn Sang, nhân viên Trung tâm Mua sắm công (biệt phái hỗ trợ Sở Y tế) được phân công thực hiện nghiệp vụ về mua sắm không tham mưu báo cáo đầy đủ, trung thực thông tin về lựa chọn nhà thầu cho cơ quan có thẩm quyền, không cung cấp đầy đủ thông tin liên quan theo yêu cầu của đoàn thanh tra đối với gói thầu mua sắm hệ thống oxy y tế tuyến huyện và các sai sót, hạn chế thuộc trách nhiệm của phòng đã nêu trong kết luận thanh tra.

Giám đốc các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện dã chiến, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm mua sắm công, trung tâm y tế: Chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu và lĩnh vực trực tiếp phụ trách; các viên chức thuộc các bệnh viện, trung tâm chịu trách nhiệm với vai trò tham mưu cho giám đốc đơn vị và trực tiếp đối với các sai sót, hạn chế thuộc trách nhiệm của đơn vị đã nêu trong kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
524 gói thầu, với giá trị là 764,6 tỷ đồng được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Ảnh: TQ 

Đối với Sở Tài chính, lãnh đạo phụ trách và các công chức có liên quan chịu trách nhiệm về các thiếu sót trong công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã nêu trong kết luận thanh tra.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo phụ trách và sỹ quan được giao nhiệm vụ có liên quan chịu trách nhiệm về thiếu sót trong công tác mua sắm, quản lý vật tư y tế như đã nêu trong kết luận.

Lãnh đạo phụ trách và viên chức được giao nhiệm vụ thuộc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm về thiếu sót trong công tác mua sắm đã nêu trong kết luận thanh tra.

Về kinh tế, thu hồi 99.064.800 đồng của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang nộp ngân sách Nhà nước.

Về hành chính, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm do có những thiếu sót liên quan đã nêu trong kết luận đối với ông Nguyễn Khánh Hòa Đồng.

Tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với các sai phạm, thiếu sót liên quan đã nêu trong kết luận thanh tra, nhất là đối với gói thầu mua sắm 11 hệ thống oxy y tế theo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh đối với ông Phan Văn Hưng - công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính, ông Nguyễn Tấn Sang - Nhân viên Trung tâm Mua sắm công (biệt phái hỗ trợ Sở Y tế).

Tổ chức cuộc họp ban giám đốc, trưởng phòng có liên quan, giám đốc các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện dã chiến, giám đốc các trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm mua sắm công, trung tâm y tế để: Nghiêm túc đánh giá lại việc tổ chức mua sắm từ chủ trương đầu tư, quá trình thực hiện mua sắm, nghiệm thu, quản lý, phân bổ, điều phối, sử dụng trang thiết bị đã mua sắm. Nghiêm túc xem xét các sai phạm, thiếu sót, hạn chế cụ thể đã nêu trong kết luận để rút kinh nghiệm.

Chỉ đạo giám đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm hoặc rút kinh nghiệm đối với các viên chức có trách nhiệm liên quan của từng đơn vị tùy theo mức độ sai sót, hạn chế đã được nêu trong kết luận, báo cáo kết quả cụ thể cho Thanh tra tỉnh.

leftcenterrightdel
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy là một trong những đơn vị có gói thầu ứng trước. Ảnh: TQ 

Yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính tổ chức họp rút kinh nghiệm chung đối với các thiếu sót có liên quan nêu trong kết luận thanh tra.

Yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm chung đối với các thiếu sót có liên quan nêu trong kết luận thanh tra.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm chung đối với thiếu sót có liên quan đươc chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, các cơ quan thẩm định xem xét về chủ trương đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu cụ thể theo hướng hạn chế áp dụng các trường hợp chỉ định thầu rút gọn đối với việc mua sắm khi chưa thật sự cấp bách, cần thiết để đảm bảo áp dụng đúng quy định của pháp luật và tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước. 

Trần Quý