Qua kiểm tra việc thực hiện 286/573 gói thầu tương ứng giá trị 706,6 tỷ/801,6 tỷ đồng tổng giá trị trúng thầu cho thấy việc mua sắm, quản lý, sử dụng của các đơn vị còn có những sai phạm, thiếu sót, hạn chế như: Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương mua sắm, danh mục, dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chỉ có 8 gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng (với giá trị là 30,8 tỷ đồng), 1 gói thầu được giao theo hình thức thẩm định giá.

Một số gói thầu được mua sắm tại thời điểm chưa thật sự cấp bách vì vậy cũng làm hạn chế tính cạnh tranh trong quá trình mua sắm; 3/286 gói thầu có giá trị lớn đã thực hiện mua sắm năm 2020 nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định, có gói thầu chưa đánh giá đầy đủ thông tin để xác định quy mô tại thời điểm trình chủ trương đầu tư theo quy định...

Số gói thầu còn lại đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn (524 gói thầu, với giá trị là 764,6 tỷ đồng); chào hàng cạnh tranh (41 gói thầu, với giá trị là 6,2 tỷ đồng) theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu và khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 79, Nghị quyết số 86 của Chính phủ, Thông tư 10 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có gói thầu chưa nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn theo quy định; 36 gói thầu đã ứng trước hàng hóa để phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch, đã thực hiện mua sắm nhưng lập thủ tục chậm theo quy định; 2 gói thầu không phân nhóm đối với từng mặt hàng để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định; chia nhỏ gói thầu để mua sắm không đúng quy định; thực hiện mua sắm không đúng theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel
524 gói thầu, với giá trị là 764,6 tỷ đồng được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Ảnh: TQ 

Đáng chú ý, 8 trung tâm y tế không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu là chưa đúng quy định của pháp luật.

Công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cơ quan có thẩm quyền có sai sót đối với 3 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế năm 2020 (thiếu quyết định phê duyệt mua sắm hoặc danh mục mua sắm của UBND tỉnh đã được nêu trong kết luận thanh tra năm 2021).

Qua xem xét giá của các gói thầu đã mua sắm cho thấy, có 2 gói thầu lấy 3 báo giá nhưng thực tế chỉ có 1 báo giá là chưa đúng quy định (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); không cung cấp đầy đủ thông tin báo giá cho đơn vị thực hiện dẫn đến chọn giá cao hơn để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gói thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm do Sở Y tế giao cho Trung tâm Mua sắm công thực hiện mua sắm cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công).

Có 14 gói thầu chọn mức giá cao hơn trong dãy giá đã được công bố, trong các báo giá hoặc trong các hình thức được lựa chọn theo quy định. 

Về gói thầu mua sắm hệ thống oxy y tế cho 11 trung tâm y tế tuyến huyện, khi báo cáo xin chủ trương đầu tư chưa đầy đủ các thông tin để xác định quy mô đầu tư. 

Trong niên độ thanh tra, tổng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 toàn tỉnh Tiền Giang là 1.366,443 tỷ đồng (nguồn từ ngân sách Nhà nước 1.263,600 tỷ đồng), đã chi 1.297,769 tỷ đồng (trong đó nguồn từ ngân sách Nhà nước 1.226,046 tỷ đồng); có 43 đơn vị có liên quan việc mua sắm với tổng số tiền trúng thầu 801,6 tỷ đồng, tương ứng 573 gói thầu (trong đó có 01 gói thầu của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á).

Công tác lựa chọn nhà thầu, cùng một mặt hàng thương thảo với 3 nhà thầu với 3 đơn giá trúng thầu khác nhau (trang phục phòng, chống dịch); không ghi ngày thương thảo hợp đồng trong biên bản; lập giá trang phục chống dịch cấp 4, nhưng khi mua lại là trang phục cấp 3; cùng 1 ngày chia gói thầu thành 2 hợp đồng với 2 nhà thầu khác nhau, 2 loại test với 2 giá khác nhau… là sai với quy định của pháp luật.

Mua hóa chất xét nghiệm máy PCR của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. CDC có thực hiện 01 gói thầu mua sắm và sử dụng hoá chất phát hiện SARS-CovV2 bằng phương pháp Real Time PCR và hoá chất tách chiết tự động của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cung cấp tổng giá trị trên 19,4 tỷ đồng. (Nội dung này hiện do Bộ Công an đang điều tra).

Công tác nghiệm thu, biên bản bàn giao do bệnh viện dã chiến và nhà thầu - Công ty TNHH TM và Xuất nhập khẩu BNC - ký ngày 14/8/2021 nội dung ghi tên vật tư y tế là bộ trang phục phòng dịch dùng một lần, bảo vệ toàn thân (7.820 bộ) không xác định là trang phục phòng hộ cấp 3 hay cấp 4.

Kỳ 2: Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm của người đứng đầu