Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 4449/QĐ-BVHTTDL ngày 20/12/2013, được điều chỉnh tại Quyết định số 3874/QĐ-BVHTTDL ngày 7/11/2016 và Quyết định số 4898/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2018. Dự án được thực hiện tại Đại lộ 450 năm, bản Saphangmok, huyện Xaythany, thành phố Viên Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với diện tích sử dụng đất 13.717m2.

Kết luận thanh tra chỉ ra, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư đã thực hiện tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến việc lập, phê duyệt dự án, thiết kế, thi công, đến việc phê duyệt kết quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công, nghiệm thu, thanh toán…

Tuy nhiên, kết luận cũng chỉ ra, giá trị hợp đồng gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình (do Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng công trình Văn hóa và Đô thị thực hiện) đã tính vượt định mức theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (công trình theo quyết định phê duyệt dự án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là công trình dân dụng cấp III, dự toán của gói thầu được tính theo định mức của công trình dân dụng cấp II), giá trị phần tính vượt hơn 312,5 triệu đồng.

Giá trị quyết toán một số gói thầu có sự chênh lệch so với hồ sơ hoàn công, cụ thể: Tại gói thầu thi công xây dựng công trình, đoàn thanh tra nhận thấy, khối lượng đề nghị quyết toán cao hơn khối lượng theo hồ sơ hoàn công, bảng tổng hợp khối lượng là 57,7 triệu đồng, bao gồm: Phần kết cấu thân là 8,6 triệu đồng (khối lượng bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <= 50m, đá 1x2 vữa bê tông mác 300); phần hoàn thiện là 49,2 triệu đồng (khối lượng lát nền, sàn gạch granite 600x600mm, vữa mác 75; láng nền sàn không đánh mầu chiều dày 3,0cm, vữa mác 75; lát đá granite tự nhiên bậc cầu thang).

Tại gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị (phần công việc do Công ty Cổ phần Công nghiệp điện Tân Kỳ thực hiện), khối lượng đề nghị quyết toán cao hơn khối lượng theo hồ sơ hoàn công, bảng tổng hợp khối lượng là 2,5 triệu đồng (gồm lắp đặt dây dẫn 3 ruột, loại dây 3x2,5mm2; lắp đặt biển báo nguy hiểm; thí nghiệm rơle nhiệt).

Ngoài ra, kết luận cũng cho thấy, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán, chênh lệch cao hơn so với Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 là 150,9 triệu đồng, do thời điểm chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành vào ngày 5/3/2020, Thông tư số 10/2020/TT-BTC chưa có hiệu lực pháp luật (ngày 10/4/2020, Thông tư số 10/2020/TT-BTC có hiệu lực pháp luật) nên chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán được chủ đầu tư đề nghị quyết toán trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được tính theo định mức theo Thông tư số 9/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chủ đầu tư là Cục Hợp tác quốc tế giảm trừ giá trị quyết toán đối với một số gói thầu, cụ thể: Gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình, giảm trừ 312,5 triệu đồng; gói thầu thi công xây dựng công trình, giảm trừ 57,7 triệu đồng; gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, giảm trừ 2,5 triệu đồng.

Điều chỉnh giảm trừ chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC) số tiền 150,9 triệu đồng.

Bảo Anh