Sai phạm diễn ra phổ biến

Qua thanh tra cho thấy, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án, công trình đã được nghiệm thu, quyết toán A - B và triển khai thực hiện trong năm 2019, 2020 để xảy ra nhiều sai phạm.

Trước khi ký kết hợp đồng thi công xây dựng một số công trình, chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu chưa thực hiện tốt việc rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt khối lượng dự thầu dẫn tới không phát hiện được khối lượng dự toán tính sai tăng để điều chỉnh. Nội dung hợp đồng thi công xây dựng chưa thể hiện đầy đủ quy định về yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn nghiệm thu, chất lượng, xuất xứ, nhãn mác hàng hóa của một số vật tư, vật liệu sử dụng xây dựng công trình.

Nhà thầu thi công chưa trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổ chức nghiệm thu và biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công; kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình là chưa đảm bảo quy định.

Nhà thầu chưa lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình chủ đầu tư chấp thuận để làm căn cứ thực hiện. Nội dung ghi nhật ký thi công còn sơ sài, chưa thể hiện đầy đủ diễn biến điều kiện thi công, nhân lực, thiết bị được nhà thầu huy động thực hiện thi công và tình hình nghiệm thu công việc xây dựng hàng ngày.

Tại Công trình Cải tạo sửa chữa nền, mặt đường đường huyện 19 (Km7+906 đến Km11+662), bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công không thể hiện công tác cắt khe dọc mặt đường bê tông nhưng trong hồ sơ dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu có tính khối lượng. Tại thời điểm thanh tra, đơn vị thi công chưa thi công hạng mục cắt khe dọc đường bê tông.

Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 mở rộng thôn Quảng Cư, xã Cẩm Đoài chưa thi công lắp đặt hệ thống tủ điện chiếu sáng do chưa đấu nối hệ thống cấp điện chiếu sáng của khu dân cư.

Một số công trình chưa lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy: Công trình các hạng mục phụ trợ khuôn viên ngoại tự Di tích Văn miếu Mao Điền, hạng mục nhà vệ sinh và hệ thống đèn chiếu sáng đường vào, bãi đỗ xe; Công trình Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Tiểu học Cẩm Văn.

Trong khi đó, công tác giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư còn chưa chặt chẽ, không có biên bản nghiệm thu biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng. Văn bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình thiếu hồ sơ chứng nhận chất lượng, xuất xứ, nhãn mác hàng hóa của một số vật liệu, vật tư, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng công trình như vật liệu sơn, gạch ốp lát, đá granite tự nhiên, tôn lợp mái, thiết bị vệ sinh...

Thậm chí, thanh tra phát hiện có tình trạng ký xác nhận nghiệm thu một số khối lượng công việc xây dựng còn chưa phát hiện được khối lượng thiết kế tính sai, khối lượng thực tế thi công chưa đảm bảo khối lượng theo hồ sơ thiết kế.

Sai phạm hàng tỷ đồng

Công tác nghiệm thu, quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng còn có sai tăng giá trị các công trình với tổng số tiền 5.217.355.000 đồng, trong đó: Giá trị khối lượng dự toán thiết kế tính sai tăng và áp dụng sai đơn giá định mức với số tiền 2.873.383.000 đồng; giá trị khối lượng nhà thầu thi công thiếu và thi công không đúng vật liệu với số tiền 2.343.972.000 đồng.

104/105 công trình do UBND các xã, thị trấn và đơn vị thuộc huyện làm chủ đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư khi nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng bàn giao đưa vào sử dụng là chưa đảm bảo quy định.

Công tác lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình của chủ đầu tư là UBND các xã, thị trấn còn hạn chế, thiếu sót, cụ thể: Không lập danh mục hồ sơ hoàn thành công trình; quy cách hồ sơ hoàn thành công trình còn chưa đảm bảo quy định tại Phụ lục III, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Chất lượng thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư còn hạn chế, thiếu sót, không phát hiện và giảm trừ quyết toán khối lượng thiết kế tính sai tăng, áp dụng đơn giá định mức không đúng. Cơ quan thanh tra phát hiện, 29 công trình đã được phê duyệt quyết toán, dự toán thiết kế tính sai khối lượng, áp dụng sai đơn giá định mức giá trị là 424.208.000 đồng nhưng chưa được giảm trừ khi thẩm tra quyết toán.

Hoàng Long