Công ty TNHH Matsuda Sangyo (Việt Nam) có trụ sở chính tại lô đất số E-1b, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 

Theo quyết định, công ty bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 505 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm: Không thực hiện kê khai và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo quy định; báo cáo không đúng, không đầy đủ công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không cung cấp tài khoản theo dõi thiết bị định vị vệ tinh của phương tiện vận chuyển cho Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát, quản lý theo quy định (cho đến thời điểm thanh tra ngày 29/8/2022).

Phương tiện có trang bị nhưng không duy trì hoạt động hệ thống định vị vệ tinh trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại; đặc biệt với hành vi không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép môi trường theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP. Với hành vi vi phạm này, công ty bị xử phạt số tiền là 200 triệu đồng.

Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định: Vỏ thùng sơn thải, lon sơn thải, can nhựa chứa hoá chất đã sử dụng hết được công ty tập kết tại nhiều nơi trong khuôn viên, chưa được thu gom về khu vực lưu giữ; một số khay chứa có dầu thải được đặt trong khu vực kho không thuộc khu vực lưu giữ công ty đã bố trí để lưu chứa chất thải nguy hại theo quy định; không đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại trong các bao bì, thiết bị lưu chứa phù hợp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định: Khu lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của công ty không bố trí thiết bị lưu giữ chất thải nguy hại.

Thái Hải