Cán bộ vi phạm hầu hết đã nghỉ hưu

Hàng loạt tồn tại, sai phạm của UBND TP Điện Biên Phủ về cấp GCNQSDĐ; cấp phép san ủi, quản lý việc san ủi của các hộ gia đình đối với phần diện tích đất đã giao cho Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp Trung ương - Chi nhánh Điện Biên (Công ty CP Giống lâm nghiệp TW) đã được Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ rõ và Báo Thanh tra phản ánh.

Các sai phạm này xảy ra trong suốt thời gian dài (từ năm 2007 đến nay), liên quan đến trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND xã Thanh Minh và phường Him Lam các nhiệm kỳ; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ TP Điện Biên Phủ…

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu của các cán bộ nguyên là Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ các thời kỳ.

Ông Nguyễn Đức Đuyện (đã nghỉ hưu từ tháng 9/2020) làm trái quy định của pháp luật trong việc giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSDĐ gồm: Ký quyết định giao đất tái định cư tại chỗ vượt hạn mức, giao đất không thu tiền sử dụng đất. Ký cấp GCNQSDĐ vượt so với kê khai nguồn gốc đất. Không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát việc cấp phép cải tạo mặt bằng để xảy ra sai phạm và việc san ủi không có giấy phép. Ký 11 GCNQSDĐ hồ sơ, thủ tục chưa đầy đủ; trong đó 10 hồ sơ không có phiếu chuyển thông tin địa chính và biên lai tiền sử dụng đất, 01 hồ sơ cấp sai mục đích SDĐ.

Ông Nguyễn Quang Sáng (đã nghỉ hưu) ký 01 GCNQSDĐ khi chưa có hồ sơ thủ tục của cơ quan chuyên môn trình; hồ sơ không có phiếu chuyển thông tin và biên lai nộp tiền SDĐ.

Ông Nguyễn Huy Dự (đã nghỉ hưu) ký cấp GCNQSDĐ sai về nguồn gốc đất, vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện 35KV. Ký 02 GCNQSDĐ hồ sơ thủ tục chưa đầy đủ.

Ông Nguyễn Xuân Quang (đã nghỉ hưu), nguyên Phó Chủ tịch thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra các vi phạm pháp luật về đất đai ký 03 GCNQSDĐ không có phê duyệt của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai.

Các sai phạm được phát hiện có giá trị về kinh tế hơn 1,4 tỷ đồng gồm: 13 trường hợp thuộc đối tượng phải thu tiền SDĐ nhưng không thu với số tiền hơn 1,13 tỷ đồng; cấp giao đất tái định cư tại chỗ cho 04 hộ gia đình vượt hạn mức nhưng không thu tiền SDĐ với tổng số tiền hơn 280 triệu đồng.  

Đặc biệt, thời điểm thanh tra, một số GCNQSDĐ đã cấp có sai phạm, tuy nhiên, các hộ gia đình, cá nhân này sau khi được cấp GCNQSDĐ đã chuyển nhượng QSDĐ đối với toàn bộ diện tích được cấp GCN. Theo quy định tại khoản 5 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 không thể thực hiện thu hồi được các GCNQSDĐ đã cấp sai trên.

UBND tỉnh yêu cầu xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có sai phạm trong công tác quản lý, SDĐ, nghiêm túc tổ chức họp, kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, SDĐ đai trên địa bàn TP.

Chỉ đạo Sở TN&MT rà soát, xem xét theo nhu cầu SDĐ của Công ty CP Giống lâm nghiệp TW, tham mưu UBND tỉnh xử lý thu hồi, giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ kiểm tra, rà soát quy hoạch, kế hoạch SDĐ của TP đã được phê duyệt có liên quan đến diện tích đất đã giao cho Công ty CP Giống lâm nghiệp TW để điều chỉnh cho phù hợp nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài sản đất đai.

Truy thu tiền SDĐ đối với các cá nhân, hộ gia đình chưa nộp, nộp thiếu trong cấp GCNQSDĐ.

Chỉ đạo Sở TNMT, UBND TP Điện Biên Phủ phối hợp với Công ty CP Giống lâm nghiệp TW xác định ranh giới, cắm mốc, quản lý đối với phần diện tích đất 1.208,9m2 thuộc khu vườn thực vật của công ty do ông Trần Minh Đức, con trai bà Phạm Thị Hạnh đã san ủi lấn, chiếm trái phép.

Kiến nghị UBND TP Điện Biên Phủ thu hồi, điều chỉnh lại mục đích SDĐ đối với GCNQSDĐ số BB 325447 cấp ngày 9/3/2010, cấp cho ông Võ Đình Hùng do cấp sai mục đích sử dụng. Hủy bỏ GCNQSDĐ số BB 359172 số vào sổ H15601 cấp ngày 20/5/2010 cấp cho ông Nguyễn Đăng Duy, cấp GCN từ năm 2010 do người sử dụng đất không đến nhận, không thực hiện nghĩa vụ tài chính, hiện đang lưu tại bộ phận một cửa của UBND TP Điện Biên Phủ. Truy thu tiền SDĐ phải nộp trong việc cấp giao đất, cấp GCNQSDĐ chưa xác định nghĩa vụ tài chính số tiền 1.412.874.000 đồng theo quy định.

Yêu cầu Công ty CP Giống lâm nghiệp TW thu hồi diện tích đất 1.837,3m2 giao cho 14 cá nhân nguyên là cán bộ, công nhân viên của đơn vị làm nhà ở trái pháp luật; tổ chức quản lý, sử dụng số diện tích được giao đúng mục đích, hiệu quả theo quy định…

Được biết, UBND tỉnh Điện Biên đã có Công văn số 1229/UBND-KTN ngày 28/4/2021 yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong đó có UBND TP Điện Biên Phủ tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị của Thanh tra tỉnh; tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm và báo cáo về Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 15/7/2021.

Gần đây, tại nhiều địa phương, rất nhiều cán bộ mặc dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn bị xử lý kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng, thậm chí nhiều người còn bị khởi tố, bắt giam do mắc sai phạm trong quản lý đất đai khi còn đương chức. Vậy, những sai phạm của các cán bộ nguyên là Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ đã được Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ rõ tại Kết luận số 182/KL-TTr ngày 9/4/2021 có được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên xử lý nghiêm?

Trần Kiên