Ông Ngô Tiến Dũng giải trình: “... tháng 6/2018 (thời điểm này tôi là Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà), Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Thi, thôn Khánh, xã Lương Phong; nội dung đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai với một số hộ gia đình trong thôn Khánh, xã Lương Phong.

Được biết, ông Ngô Tiến Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Hiệp Hoà từ tháng 11/2019; giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà từ tháng 3/2019; Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà từ tháng 8/2014.

Trước đó, năm 2019, cơ quan thanh tra cũng kiểm tra, phát hiện tình trạng thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện Hiệp Hoà, Chủ tịch UBND xã còn tình trạng thiếu nghiêm túc trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân. Đáng nói là, trong nhiều năm, huyện Hiệp Hoà cũng là điểm "nóng" trong vi phạm về đất đai, xây dựng quy mô lớn, gây bức xúc, khiếu kiện trong nhân dân. 

Nhận được đơn của công dân, Chủ tịch UBND huyện đã có Văn bản số 1350/UBND-VP ngày 21/6/2018, giao Phòng TN&MT huyện tham mưu giải quyết. Sau quá trình xác minh, ngày 7/10/2018, Phòng TN&MT huyện Hiệp Hoà có Báo cáo số 96/BC-TNMT về kết quả xác minh nội dung tranh chấp giữa ông Nguyễn Văn Thi với ông Nguyễn Văn Trà, Nguyễn Văn Khao, thôn Khánh, xã Lương Phong.

Đến ngày 24/10/2018, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà ban hành Quyết định số 4081/QĐ-UBND (do ông Ngô Tiến Dũng ký - PV) về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Thi với ông Nguyễn Văn Trà và Nguyễn Văn Khao, thôn Khánh, xã Lương Phong”.

Không nhất trí với giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Thi có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, khiếu nại Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 24/10/2020.

Sau quá trình xác minh, ngày 29/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Thi với ông Trà và ông Khao.

Quyết định số 484/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ rõ các sai phạm, thiếu sót như sau: “Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 là giải quyết tranh chấp đất đai, nhưng nội dung thể hiện trong quyết định có nhiều mâu thuẫn không chỉ giải quyết tranh chấp đất đai giữa các bên có liên quan mà bao gồm cả nội dung: Công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho các hộ, hướng dẫn công dân kê khai để được cấp giấy chứng nhận (GCN)QSDĐ, chỉ đạo UBND xã Lương Phong làm việc với Ban Quản lý thôn Khánh tổ chức họp dân để thống nhất phương án giải quyết về số tiền tương đương với diện tích đất chưa giao cho gia đình ông Khánh (bố ông Nguyễn Văn Thi); hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa án trong khi không chỉ đạo làm rõ tính pháp lý các giấy tờ giao đất cho ông Khánh, ông Chép (người bán đất cho ông Khao, ông Trà - PV), sau đó lại giao cho ông Trà; giấy tờ mua bán đất giữa ông Chép với ông Trà và ông Khao; không xem xét trình tự hòa giải tranh chấp đất đai là không có quyết định thành lập hội đồng hòa giải; việc hòa giải không đánh giá được tính pháp lý của hồ sơ, mà chỉ dựa trên nhận định chủ quan…

Giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa tại Quyết định số 4081/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Thi với ông Nguyễn Văn Khao và ông Nguyễn Văn Trà, thôn Khánh, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa là chưa đảm bảo khách quan, chưa đủ căn cứ theo quy định của pháp luật”.

Ông Ngô Tiến Dũng giải trình: “Trách nhiệm trước tiên thuộc về cơ quan chuyên môn (Phòng TN&MT) khi tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà chưa đầy đủ, chưa đảm bảo nội dung theo quy định; ngoài ra, với trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà (tại thời điểm giải quyết vụ việc), tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm về vấn đề nêu trên”.

Đáng chú ý, ông Dũng giải trình, “Do vụ việc có tính chất phức tạp, quá trình giải quyết, UBND huyện Hiệp Hoà đều xin ý kiến tham vấn của các cơ quan cấp trên liên quan; đến nay công dân vẫn tiếp tục có đơn thư gửi Chủ tịch UBND tỉnh; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở liên quan hướng dẫn huyện Hiệp Hoà giải quyết đơn thư theo quy định, nhằm ổn định tình hình địa phương”.

Như Báo Thanh tra thông tin, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu ông Ngô Tiến Dũng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà, nay là Bí thư Huyện uỷ Hiệp Hoà nghiêm túc rút kinh nghiệm do có vi phạm, thiếu sót trong việc ban hành Quyết định số 4081/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa công dân tại thôn Khánh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân do có vi phạm, thiếu sót trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Quyết định số 4081/QĐ-UBND.

Hoàng Long