Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu chỉ 1% 

Thanh tra công tác lựa chọn nhà thầu, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện việc thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng (E-HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC), hồ sơ mời thầu gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu thông thường, kết quả lựa chọn nhà thầu của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đối với các dự án, công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư chưa đảm bảo theo quy định.

Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu còn thấp, phần lớn các gói thầu lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu chỉ đạt trung bình 1,67%; đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu phần lớn không quá 1%. 

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu, tại một số gói thầu xây lắp, E-HSMT có nội dung chưa phù hợp, chưa đầy đủ theo quy định; hồ sơ dự thầu một số gói thầu có nội dung không đảm bảo theo tiêu chí đánh giá của E-HSMT, tuy nhiên không được tổ chuyên gia đề cập, xem xét làm rõ.

Về công tác lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư không thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, giám sát thi công theo quy định; HSYC một số gói thầu có nội dung chưa đảm bảo, chưa phù hợp theo quy định; hồ sơ đề xuất một số gói thầu có nội dung chưa đảm bảo theo yêu cầu của HSYC.

Về công tác ký hợp đồng, bên nhận thầu không lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận để thực hiện theo quy định, mà chỉ căn cứ vào bảng tiến độ trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để thực hiện.

Hợp đồng xây lắp chưa quy định mức thu hồi tạm ứng cụ thể qua từng lần thanh toán; không quy định rõ số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán theo quy định.

6 dự án, công trình tiến độ thi công còn chậm, chưa đảm bảo theo thời gian thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp. 

Quản lý, sử dụng và quyết toán vốn đầu tư không đúng quy định

Qua thanh tra công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện hồ sơ thiết kế dự toán, hồ sơ trúng thầu có một số hạng mục, phần việc dự toán, dự thầu sai tăng khối lượng; trong quản lý thi công có một số hạng mục, phần việc thi công sai kích thước, thiếu khối lượng. 

Quá trình nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán, chủ đầu tư và các bên có liên quan chưa kiểm soát triệt để, vẫn còn một số khối lượng nghiệm thu theo khối lượng trúng thầu, khối lượng trong hợp đồng, dẫn đến đã nghiệm thu, thanh toán sai tăng so với khối lượng thi công hoàn thành tại 13 dự án, công trình là 205.933.414 đồng. 

Qua thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn và quyết toán vốn đầu tư cho thấy, việc điều chỉnh giảm vốn nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020 của UBND huyện Mộc Châu chưa đảm bảo theo quy định, vì thẩm quyền này thuộc về HĐND huyện.

UBND huyện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 cũng chưa đảm bảo về mặt thời gian theo quy định.

Kiểm tra hiện trạng và hiệu quả sử dụng công trình, đoàn thanh tra phát hiện một số công trình bị hư hỏng, như: Công trình đường giao thông vào khu sản xuất của Hợp tác xã hoa quả Thành Đạt, xã Chiềng Hắc, mặt đường bê tông một số vị trí bị lún, nứt ngang; công trình nhà văn hóa Ta Niết, xã Chiềng Hắc, nhà văn hóa tiểu khu 19/5, xã Chiềng Sơn, phần móng bó nền công trình nhà văn hóa xuất hiện các vết nứt; công trình nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa; công trình thủy lợi bản Phách 2, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, hố thu thượng lưu, sân hạ lưu đập đầu mối bị đất đá bồi lấp do mưa lũ.

Thanh tra tỉnh Sơn La đã yêu cầu chủ đầu tư không nghiệm thu thanh toán và phải điều chỉnh để nghiệm thu thanh toán theo đúng quy định đối với phần khối lượng dự toán sai tăng tại 12 công trình, tương ứng với số tiền 646.721.816 đồng nhưng chưa nghiệm thu, thanh toán.

Đối với giá trị sai phạm đã nghiệm thu thanh toán số tiền 205.933.414 đồng: Thu hồi vào ngân sách Nhà nước 174.173.721 đồng; giảm trừ thanh toán tại 1 dự án, công trình số tiền 14.332.321 đồng; giảm trừ thuế VAT các nhà thầu đã nộp ngân sách Nhà nước 17.417.372 đồng. 

Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND huyện căn cứ các nội dung tồn tại, hạn chế và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đã xác định qua thanh tra, tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý theo quy định.

Trần Kiên