Lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng

Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, từ năm 2016 đến tháng 5/2019, trên địa bàn phường Châu Khê có tổng số 32 dự án được phê duyệt thực hiện, nhưng đơn vị này mới chỉ tổ chức, thực hiện xong 5 dự án, còn 14 dự án đang tổ chức thực hiện, có tới 13 dự án chưa và chậm triển khai.

Qua thanh tra, phát hiện phường Châu Khê có 284 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai với tổng diện tích hơn 62.909m2. UBND phường mới xử lý được 16 trường hợp, còn tới 268 trường hợp chưa xử lý triệt để. Nhiều nhất là ở khu phố Đa Hội lên tới 256 trường hợp.

Các hộ dân ở Đa Hội đã tự ý tân lấn, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp và lấn chiếm đất thủy lợi, giao thông. Nhiều hộ đã xây tường bao, nhà xưởng, nhà cấp 4, nhà cao tầng kiên cố…

Đáng nói, tình trạng này ở Đa Hội đã diễn ra suốt thời gian dài, từ trước năm 2014 đã có 116 trường hợp vi phạm; sau 2014 tiếp tục có 140 trường hợp và từ năm 2016 đến 2019 là 84 trường hợp.

UBND phường Châu Khê đã lập hồ sơ xử lý 76/84 trường hợp, tuy nhiên, lại làm nửa vời, chưa triệt để. Đến nay còn có 8 trường hợp phát sinh trong năm 2019, địa phương đang ngăn chặn, thuyết phục và lập hồ sơ xử lý.

Ngoài buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng để 256 hộ dân lấn chiếm, xây nhà trái phép... thì năm 2019 cấp ủy, dân chính khu phố Đa Hội cũng tổ chức tân lấn, chiếm dụng mặt bằng, đầu tư xây dựng chợ tạm (khoảng 2.000m2).

Cũng trong năm 2019, khu phố Đa Hội còn dựng lán khung sắt, mái lợp tôn trái phép trên diện tích 100m2 đất giao thông (ngõ đi) tại khu ao Cụ Kệ.

Đoàn thanh tra khẳng định, 2 việc làm trên của khu phố Đa Hội không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, vi phạm quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND phường Châu Khê đã lập biên bản vi phạm hành chính và có văn bản yêu cầu khu phố Đa Hội chấm dứt vi phạm. Đáng nói, đơn vị không chấp hành nhưng đến nay phường Châu Khê vẫn không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân.

Việc vi phạm về đất đai không chỉ diễn ra ở Đa Hội mà còn tái diễn ở nhiều địa phương khác như: Khu phố Đa Vạn, Trịnh Xá và Đồng Phúc...

Cho thuê đất trái thẩm quyền

Ngoài buông lỏng quản lý để người dân lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND phường Châu Khê còn cho thuê đất trái thẩm quyền.

Tại thời điểm thanh tra, UBND phường có ký 5 hợp đồng thuê đất với 5 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 3.580m2 tại đất lưu không hành lang đê Ngũ Huyện Khê và đất công ích của địa phương với thời hạn 4-5 năm, thu tổng số tiền 277 triệu đồng. Qua kiểm tra, các hộ dân được phường cho thuê đất nông nghiệp, nhưng lại sử dụng vào mục đích làm nhà xưởng, bãi tập kết vật liệu...

Ở các khu phố cũng diễn ra tình trạng cho thuê đất trái thẩm quyền. Trưởng Khu phố Song Tháp cho 11 cá nhân thuê 11.800m2, thu 851 triệu đồng; cho 1 hộ gia đình xây dựng nhà ở kiên cố trên phần đất tại khu đất Gò và thu 60 triệu đồng dưới hình thức ủng hộ địa phương.

Năm 2018 - 2019, Trưởng Khu phố Đa Vạn cho 19 cá nhân thuê 2.420m2 đất, thu 754 triệu đồng. Số tiền này được khu phố chi xây dựng các công trình và chi hoạt động thường xuyên.

Trưởng khu phố Đa Hội nhiệm kỳ trước năm 2016 cho 7 cá nhân thuê 8 ki ốt bán hàng, thời hạn 5 năm đầu là hơn 16 triệu đồng, 10 năm tiếp theo hơn 33 triệu đồng...

Việc cho thuê đất trái phép cũng tái diễn tại khu phố Đồng Phúc. Trưởng khu phố này đã cho 2 hộ gia đình thuê đất để nuôi cá và thu tiền.

Qua thanh tra, UBND thị xã Từ Sơn khẳng định, việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường có hạn chế, bất cập, chưa sát tình hình thực tế… Đến nay, vẫn còn nhiều thửa đất trên địa bàn chưa được đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Liên quan đến vi phạm về đất đai, UBND thị xã cho biết, các vi phạm ở phường Châu Khê tập trung tại một số khu vực, vị trí và có tính hệ thống, đồng loạt. Tuy nhiên, UBND phường không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Việc xử lý không cương quyết dẫn đến một số tổ chức, cá nhân tái vi phạm, xây dựng nhà, công trình kiên cố trên đất với quy mô lớn…

“Chủ tịch UBND phường Châu Khê buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc quản lý và sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng. Để đất bị lấn chiếm, có tính hệ thống, đồng loạt với số lượng lớn cả về số người vi phạm và diện tích vi phạm, gây khó khăn trong việc thực hiện các dự án, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, gây dư luận xấu trong nhân dân…”, kết luận thanh tra khẳng định.

Bài 2: Đề nghị cách chức Bí thư, Chủ tịch phường

Hải Hà