Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai công nhận một phần KN của bà Vũ Thị Thư đối với Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND TP Lào Cai về giải quyết KN (lần đầu) của bà Vũ Thị Thư đối với Quyết định số 817/QĐ-UBND và Quyết định số 812/QĐ-UBND về nội dung giải quyết KN đòi bồi thường hạng mục hàng rào thép hàn.

Lý do, hạng mục hàng rào thép không nằm trên đất thu hồi theo Quyết định số 817/QĐ-UBND, do vậy, tại Quyết định số 812/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường có hạng mục này là không đúng.

Không công nhận một phần KN của bà Thư đối với Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND TP Lào Cai về giải quyết KN của bà Vũ Thị Thư đối với Quyết định số 817/QĐ-UBND và Quyết định số 812/QĐ-UBND đối với nội dung giải quyết KN đòi bồi thường 2 hạng mục, nhà cấp 4 và chuồng vịt.

Lý do, cả 2 hạng mục tài sản này tạo lập trái quy định pháp luật và đã bị lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND TP Lào Cai sửa đổi một phần Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 về việc giải quyết KN của bà Vũ Thị Thư đối với Quyết định số 817/QĐ-UBND và Quyết định số 812/QĐ-UBND; Điều chỉnh một phần Quyết định số 812/QĐ-UBND theo nội dung ghi tại Mục 1, phần V tại Quyết định số 167/QĐ-UBND.

UBND TP Lào Cai chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với UBND xã Vạn Hòa để xảy ra sai sót trong việc lập biên bản vi phạm hành chính và không thực hiện nghiêm các văn bản, quyết định xử lý vi phạm hành chính đã ban hành đối với hộ bà Vũ Thị Thư.

Trước đó, bà Vũ Thị Thư có đơn KN Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND TP Lào Cai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Kè sông Hồng khu vực xã Vạn Hòa và Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND TP Lào Cai phê duyệt bổ sung phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình với 3 nội dung.

Thu hồi và bồi thường, hỗ trợ với thửa đất 174b; phê duyệt, bồi thường, hỗ trợ các hạng mục cây cối, hoa màu đã thống kê tại biên bản kiểm tra ngày 3/8/2018 và bồi thường, hỗ trợ các hạng mục: Nhà xây cấp 4 bằng gạch ba vanh; chuồng vịt xây bằng gạch ba vanh và tường rào thép hàn theo đúng Biên bản kiểm tra ngày 3/8/2018.

Tuy nhiên, trong quá trình UBND TP Lào Cai giải quyết KN, bà Thư đã rút 2 nội dung KN (nội dung 1 và 2).

Ngày 24/9/2018, Chủ tịch UBND TP Lào Cai ban hành Quyết định số 3557/QĐ-UBND về việc giải quyết KN (lần đầu) đối với bà Thư. UBND TP Lào Cai không công nhận KN của Vũ Thị Thư đối với Quyết định số 817/QĐ-UBND và Quyết định số 812/QĐ-UBND.

Không giải quyết nội dung bà Thư yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ đối với các hạng mục: Nhà xây cấp 4 bằng gạch ba vanh; chuồng vịt xây bằng gạch ba vanh và tường rào thép hàn cho hộ bà Thư.

Lý do cả 3 hạng mục xây dựng này đều xây dựng trái phép, trong quá trình xây dựng đã bị UBND xã Vạn Hòa phát hiện và lập các biên bản vi phạm hành chính; đồng thời UBND xã Vạn Hòa còn ban hành các văn bản xử lý hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Không “tâm phục, khẩu phục” với Quyết định số 3557/QĐ-UBND 24/9/2018 của Chủ tịch UBND TP Lào Cai về việc giải quyết KN (lần đầu) đối với KN của bà, nên ngày 30/10/2018, bà Thư đã có đơn KN Quyết định số 3557/QĐ-UBND.

Trần Quý