Bồi thường, hỗ trợ sai 1,3 tỷ đồng

Theo Thông báo số 57/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ, công dân tố cáo ông Trần Văn Chung, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định không xem xét nhưng đã ký phê duyệt dự án di dân khẩn cấp vùng sạt lở sông Ninh Cơ. Các công dân cho rằng, vùng Bối xã Phương Định là bãi bồi, không sạt lở và đến nay vẫn chưa có hộ dân nào vào ở gây lãng phí và tạo điều kiện cho một số cán bộ của UBND huyện Trực Ninh, UBND xã Phương Định tham ô 40 đến 50 tỷ đồng.

Qua xác minh cho thấy, dự án được phê duyệt trên cơ sở đề xuất của UBND xã Phương Định, UBND huyện Trực Ninh, ý kiến tham mưu, đề xuất, thẩm định của sở ngành và sự đồng ý của Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Do đó, việc công dân tố cáo ông Chung không xem xét nhưng đã ký phê duyệt dự án là không đúng. Tố cáo cán bộ tham nhũng 40 đến 50 tỷ đồng là không có cơ sở.

Tuy nhiên, ông Chung có trách nhiệm trong việc ký phê duyệt dự án khi thời điểm năm 2009 vùng Bối xã Phương Định không nằm trong quy hoạch di dân phòng, chống bão lũ đã được Thủ tướng phê duyệt.

Công dân tố cáo một số hộ dân được bồi thường, hỗ trợ nhiều hơn diện tích đất bị thu hồi, hoặc không có đất thu hồi nhưng vẫn nhận tiền bồi thường, gây thất thoát hơn 1,3 tỷ đồng, là nội dung tố cáo đúng. 

Liên quan đến những sai phạm trên, UBND huyện Trực Ninh đã kiểm tra, phát hiện và đã xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm, đồng thời chỉ đạo thu số tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định.

Công dân tố cáo nhà thầu không đào bóc lớp đất hữu cơ khi thi công con đường nằm trên mương, chạy qua đồng ruộng dài 1.344m. Qua kiểm tra, xác minh cho thấy, nội dung tố cáo của công dân là chưa có cơ sở. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, chủ đầu tư và nhà thầu không cung cấp được hồ sơ hoàn công đối với hạng mục công trình và không có hoá đơn, chứng từ chứng minh vận chuyển khối lượng 113.000m2 đất hữu cơ để đổ đi. Khối lượng này tương ứng với số tiền hơn 257 triệu đồng.

Bên cạnh một số nội dung nêu trên, công dân cũng tố cáo nhiều nội dung liên quan đến việc tham nhũng ngân sách nhà nước, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng..., tuy nhiên qua xác minh, cơ quan thanh tra xác định là tố cáo không đúng, hoặc chưa có cơ sở.

Xem xét lại hình thức kỷ luật 

Trên cơ sở kết quả xác minh, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với việc UBND tỉnh đồng ý cho lập dự án, cá nhân ông Trần Văn Chung kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt dự án khi thời điểm năm 2009 vùng Bối xã Phương Định không nằm trong quy hoạch di dân và phòng chống bão lũ đã được Thủ tướng phê duyệt; phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp; không ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc không tham mưu cho tỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo UBND huyện Trực Ninh thời kỳ năm 2009, năm 2010 vì để xảy ra sai phạm trong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và việc không tham mưu để UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện dự án theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh có trách nhiệm rà soát lại việc kiểm điểm và các hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, trong đó có trường hợp ông Trần Kim Thuỷ, nguyên Chủ tịch UBND xã Phương Định, sau khi bị kỷ luật cảnh cáo lại được bố trí làm Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phương Định, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trên cơ sở kết quả rà soát nếu hình thức kỷ luật chưa tương xứng với tính chất, mức độ sai phạm thì xem xét để có hình thức xử lý đảm bảo đúng quy định.

Ngoài ra, khi quyết toán công trình, Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm xem xét giảm trừ hơn 257 triệu đồng sai phạm nêu trên, tiếp tục thu hồi 359 triệu đồng bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định.

Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh có trách nhiệm làm việc với công dân có đơn tố cáo để giải thích cho công dân hiểu về tiến độ và việc giải ngân của dự án.

Được biết, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 11298/VPCP-V.I thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Hoàng Long