Còn đưa xe tập lái hết hạn vào dạy thực hành

6 Sở GTVT thuộc 6 địa phương nói trên quản lý tổng số 37 CSĐTLX cơ giới đường bộ với tổng lưu lượng đào tạo trên 8.000 học viên.

Các Sở GTVT về cơ bản thực hiện công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy định, các CSĐTLX, trung tâm sát hạch lái xe (SHLX) có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại ở không ít các khâu. Trong đó, tình trạng thiếu phòng học chuyên môn so với số lượng đào tạo còn diễn ra, còn tình trạng ghép phòng học chuyên môn không đúng quy định, sân tập lái không đủ diện tích tối thiểu, chưa đủ bài hình tập, thậm chí có 3 đơn vị ghép chung một số hình bài tập lái các hạng xe.

Cá biệt, Trường Cao đẳng nghề số 20 (Nam Định), Trung tâm  Đào tạo và SHLX Thăng Long (Sóc Trăng), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Trường Sơn (Lâm Đồng) có xe hạng B số tự động không đáp ứng được lưu lượng đào tạo.

Trường Trung cấp nghề GTVT Nam Định sử dụng một số xe ô tô tập lái có giấy phép xe tập lái đã hết hạn để dạy thực hành, không đúng với quy định tại khoản 12, Điều 15, Thông tư 58 của Bộ GTVT...

Thanh kiểm tra, giám sát còn hạn chế

Theo Bộ GTVT, một số Sở GTVT có chất lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, thi cấp chứng chỉ sơ cấp còn hạn chế, chưa phát hiện kịp thời các tồn tại của các CSĐTLX như đoàn thanh tra đã phát hiện khi tiến hành thanh tra tại các đơn vị. Công tác giám sát các kỳ SHLX cũng chưa được quan tâm thực hiện.

Các Sở GTVT: Nam Định, Sóc Trăng, Tây Ninh kiểm tra chưa chặt chẽ về điều kiện sân tập lái xe ô tô hoặc hệ thống phòng học chuyên môn. Sở GTVT Lâm Đồng cấp một số GPĐTLX cho một số CSĐTLX chưa phù hợp. Sở GTVT Hà Giang cấp giấy phép xe tập lái cho 3 xe hạng C của Trung tâm Dạy nghề và SHLX Bình Vàng khi các xe chưa đủ điều kiện xe tập lái theo quy định. Ngoài ra, việc thực hiện giám sát còn ít diễn ra tại hầu hết các Sở GTVT được thanh tra (ngoại trừ Sóc Trăng)...

Yêu cầu xử phạt, thu hồi hạng lái xe một số cơ sở đào tạo

Tại Kết luận thanh tra, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Hà Giang tăng cường thực hiện giám sát các kỳ SHLX. Thu hồi, giấy phép xe tập lái của 3 xe ô tô tập lái hạng C đã cấp cho Trung tâm Dạy nghề và SHLX Bình Vàng do các xe chưa đủ điều kiện xe tập lái theo quy định.

Sở GTVT Nam Định phải ban hành văn bản cảnh cáo Trường Trung cấp nghề GTVT Nam Định do không thực hiện đúng thời gian lưu trữ dữ liệu giám sát phòng sát hạch lý thuyết của Trung tâm SHLX loại 1. Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT xử phạt vi phạm hành chính với Trường Trung cấp nghề GTVT Nam Định về lỗi: “Sử dụng xe tập lái nhưng có giấy phép đã hết hạn”, xử phạt vi phạm hành chính đối với Phân hiệu II - Trường Cao đẳng nghề số 3 (Bộ Quốc phòng) về lỗi: “CSĐTLX không thực hiện đúng nội dung, chương trình đào tạo theo quy định”, 2 lỗi trên đều vi phạm Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Tương tự với lỗi của Phân hiệu II - Trường Cao đẳng nghề số 3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Trường Sơn mắc phải, Sở GTVT Lâm Đồng phải chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT xử phạt. Đồng thời, thu hồi hạng ĐTLX của Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt do Trung tâm không đủ điều kiện về diện tích sân tập lái để dạy hạng D, E...

Tràng An