Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau, đoàn thanh tra chỉ rõ, điều kiện cơ sở vật chất đã xuống cấp, việc quản lý, sử dụng trang thiết bị tại phòng xét nghiệm, việc bố trí kinh phí để triển khai hoạt động y tế dự phòng nói chung và phòng xét nghiệm nói riêng còn hạn chế, chưa đáp ứng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, có đơn vị chưa xuất trình được kết quả xét nghiệm nước thải đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường nước trước khi xả thải vào nơi chứa nước thải chung. Việc bố trí kinh phí để triển khai hoạt động y tế dự phòng nói chung và phòng xét nghiệm nói riêng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, nhân sự làm việc tại phòng xét nghiệm của đơn vị chưa được tập huấn đầy đủ về an toàn sinh học, việc đào tạo lại hàng năm đối với nhân viên phòng xét nghiệm chưa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Tại thời điểm thanh tra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau chưa có các dụng cụ rửa mắt khẩn cấp, không có hộp sơ cứu, hệ thống cung cấp nước sạch của phòng xét nghiệm chưa có van chống chảy ngược.

Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải phòng xét nghiệm của bệnh viện quý II/2018 chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nước trước khi xả thải vào nơi chứa nước thải chung. Trong khi đó, khoa xét nghiệm của đơn vị mới chỉ có 3/31 nhân viên được tập huấn về an toàn sinh học. Đơn vị chưa bố trí cho nhân viên phòng xét nghiệm đào tạo lại hàng năm theo quy định.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải, tại thời điểm thanh tra, phòng xét nghiệm của bệnh viện có tiến hành làm việc với các xét nghiệm liên quan đến nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người như HIV, viêm gan siêu vi B, C. Tuy nhiên, bệnh viện chưa tiến hành tự công bố phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp II.

Từ những tồn tại trên, đoàn thanh tra của Cục Y tế dự phòng kiến nghị Sở Y tế Cà Mau bố trí bổ sung kinh phí, đảm bảo các điều kiện phòng xét nghiệm an toàn sinh học tại Trung tâm Y tế dự phòng Cà Mau, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và các cơ sở xét nghiệm của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn sinh học phòng xét nghiệm trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động này.

Đối với các đơn vị được thanh tra, Cục Y tế dự phòng yêu cầu các đơn vị thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình tại phòng xét nghiệm. Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước thải phòng xét nghiệm của đơn vị đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nước trước khi xả thải vào nơi chứa nước thải chung. Hoàn thành các điều kiện về an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm, bổ sung các dụng cụ rửa mắt khẩn cấp, nguồn điện dự phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy... Đồng thời khẩn trương triển khai tự công bố điều kiện về an toàn sinh học phù hợp, tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học trước ngày 31/12/2018.

Phương Anh