D.A Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương (giai đoạn 1) được khởi công tháng 11/2012, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2016. Tổng mức đầu tư được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt gần 9 tỷ đồng; chủ đầu tư là Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương; đơn vị thi công là Liên danh Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng 116 và Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Trung...

Quy mô xây dựng của D.A này là san lấp mặt bằng phần diện tích mở rộng; xây dựng mới 2 nhà xưởng thực hành, 1 nhà học thể chất và các hạng mục phụ trợ.

Các hạng mục công trình khi thi công xong đã được chủ đầu tư tổ chức lập quyết toán và trình Sở Tài chính thẩm tra, UBND tỉnh phê duyệt quyết toán D.A hoàn thành. Trên thực tế, một số hạng mục như: Nhà thường trực, nhà để xe, phòng cháy chữa cháy... chưa thực hiện do thiếu nguồn vốn đầu tư.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, đoàn thanh tra nhận xét, chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan đã cơ bản tuân thủ quy định pháp luật về quản lý D.A đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, trong công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật chưa có hồ sơ giám sát công tác khảo sát theo quy định; thiết kế móng tường rào, móng xưởng thực hành số 1 và số 2 không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất,dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế; công tác đo, bóc khối lượng lập dự toán một số công việc xây dựng chưa phù hợp với thiết kế...

Chủ đầu tư cũng chưa có biên bản thương thảo trước khi ký hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế và tư vấn lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát theo quy định của Luật Đấu thầu.

Tổ chức nghiệm thu một số công việc khi nhà thầu xây dựng chưa cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng, kết quả thí nghiệm vật liệu sử dụng vào công trình; nghiệm thu, xác nhận khối lượng một số công việc xây dựng hoàn thành chưa đúng thực tế thi công. 

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát giá trị khối lượng hoàn thành chưa đúng quy định, dẫn đến việc thanh toán một số chi phí đầu tư xây dựng và chi phí xây dựng tăng.

Không chỉ thế, sau gần 3 năm hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương vẫn chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất để xây dựng công trình theo quy định!?

Sở Xây dựng Thái Bình khẳng định, để xảy ra một số thiếu sót, tồn tại trên, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư; Ban quản lý D.A xây dựng công trình; các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng.

Đồng thời, yêu cầu Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương và các đơn vị có liên quan thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 150 triệu đồng sai phạm; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và khẩn trương hoàn thiện thủ tục về đất đai, trình cấp có thẩm quyền giao đất theo quy định...

Trọng Tài