60% không có chuyên môn

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác y tế trường học tại Vụ Giáo dục thể chất (GDTC), Thanh tra Bộ GD&ĐT đã chỉ ra con số đáng lo ngại.

Theo báo cáo của Vụ GDTC, tổng số cán bộ y tế cấp học mầm non đến THPT của cả nước là 32.241 người, nhưng chỉ có 12.793 người (chiếm 40%) là có trình độ chuyên môn (bác sĩ, y sĩ); còn lại 19.448 người (tới 60%) chưa đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy định.

Đáng nói là cả nhân viên văn phòng, nhân viên thư viện… cũng kiêm cả cán bộ y tế. Tình trạng này diễn ra ở tất cả các cấp học. Ở các bậc học thấp, con số này lại càng cao. Tại bậc mầm non là 718 người; tiểu học lên tới 1.131 người; THCS là 774 người và THPT là 97.

Kiểm tra trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ y tế trường học tại 3 địa phương là Lâm Đồng, Bắc Kạn, Nam Định cho thấy những con số đáng quy ngẫm.

Tại Lâm Đồng, có 704 cán bộ y tế tại các cơ sở giáo dục thì chỉ có 317 người có trình độ chuyên môn là bác sĩ hoặc trung cấp y sĩ đúng quy định.

Tại Bắc Kạn, gần một nửa (167/337 cán bộ y tế trường học) chưa đảm bảo trình độ chuyên môn.

Còn tại Nam Định, trong tổng số 854 cán bộ y tế trường học của tỉnh này thì có 535 người có trình độ chuyên môn là trung cấp y sĩ.

Không chỉ thiếu cán bộ y, bác sĩ, các điều kiện về cơ sở vật chất y tế trường học cũng chưa bảo đảm theo quy định. Thống kê của Vụ GDTC cho thấy, số trường có phòng y tế đạt trung bình chiếm tới 69,3%; số trường có trang thiết bị yếu đạt trung bình 67,8%; số trường có thuốc thiết yếu đạt trung bình 74,8%. Như vậy là vẫn còn rất nhiều chưa có phòng y tế, trang thiết bị cũng như số thuốc thiết yếu.

Lơ là công tác kiểm tra

Số lượng cán bộ y tế vừa thiếu, vừa yếu, điều kiện cơ sở vật chất y tế trường học thì thiếu thốn, nhưng thực tế là hoạt động kiểm tra từ cấp bộ tới cấp sở cũng như các phòng GD&ĐT chưa thường xuyên và toàn diện. Có nơi còn kiểm tra một cách… “chiếu lệ”.

Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác về y tế trường học tại Lâm Đồng, Bắc Kạn, Nam Định cho thấy, các sở, phòng GD&ĐT đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các trường học trong thực hiện các nội dung về công tác y tế. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại chưa đúng so với thực tế.

Tại biên bản kiểm tra ký giữa Phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu và Trường Mầm non Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định), Phòng GD&ĐT huyện này đã đánh giá, cho điểm tối đa nhiều tiêu chí, nhưng thực tế qua kiểm tra, đoàn thanh tra đã chỉ ra một số tiêu chí không bảo đảm.

Các cơ sở giáo dục được kiểm tra cũng chưa xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định.

Nhiều cơ sở giáo dục tại Lâm Đồng, Bắc Kạn, Nam Định chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh trường học. Đối với trường mầm non, tiểu học,  một số trường có công trình vệ sinh không đảm bảo, chưa có phòng y tế riêng, chưa đảm bảo cho công tác sơ cứu, cấp cứu; chưa có nước sạch, học sinh phải uống nước giếng khoan chưa được kiểm tra chất lượng…

Bậc THCS, THPT nhiều nơi tình trạng học sinh không được uống nước sạch, không có phòng y tế tiếp tục tái diễn; nhiều phòng học không đảm bảo…

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, công tác kiểm tra về y tế trường học đến nay vẫn chưa được chú trọng.

Đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhưng rõ ràng thực tế hiện nay, y tế trường học lại chưa được qua tâm đầu tư đúng mức. Vì vậy, không khó hiểu tại sao các bệnh học đường như cận thị, cong vẹo cột sống, rối loạn tâm thần, trầm cảm... trong học sinh, sinh viên ngày càng gia tăng.

Hải Hà