Chiếm dụng và sử dụng sai mục đích hàng trăm nghìn m2 đất

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Phú Thọ, chủ đầu tư đã xây dựng không phép một số hạng mục tại Khu đất Quy hoạch 1/500 Dự án đầu tư Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái Bến Gót, TP Việt Trì.

Qua xem xét, diện tích đất 19.245,3m2 mà Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Hoành Dung (Cty Hoành Dung) đang sử dụng để sản xuất kinh doanh là đất do UBND phường Bến Gót quản lý, nằm trong quy hoạch chung đất du lịch sinh thái (theo Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 20/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 10/1/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ). Việc đề nghị được thuê đất để làm bãi bốc xếp hàng hoá là không phù hợp với quy hoạch.

Việc sử dụng đất của Cty Hoành Dung là hành vi chiếm đất, không phù hợp với quy hoạch, vi phạm Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Kết luận thanh tra số 08 cũng chỉ ra: “Diện tích đất Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Phát (Cty Trường Phát) đang sử dụng để sản xuất kinh doanh từ năm 2014, phần diện tích 11.400m2 là đất do UBND phường Bến Gót quản lý, vị trí khu đất trên chưa được xác lập chức năng sử dụng. Việc sử dụng đất của Công ty là chiếm đất bãi bồi ven sông do UBND phường quản lý, vi phạm quy định tại Điều 12 Luật Đất đai năm 2013”.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Bắc (Cty Tây Bắc) được UBND tỉnh Phú Thọ giao 204.355m2 đất thuộc dự án trồng hoa màu và nuôi trồng thuỷ sản đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Sở Tài nguyên và Môi trường (TM&MT) đã ký hợp đồng cho Cty Tây Bắc thuê đất. Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất cho thấy:

Diện tích đất sử dụng sai mục đích 102.424/204.355 m2 = 50,1% (diện tích trồng chuối, đinh lăng, rau 37.351m2; diện tích làm bãi tập kết than và sỏi 20.536 m2; diện tích đất đã đào ao làm bãi tập kết sỏi 15.178m2; diện tích sân đổ bê tông 2.410m2; diện tích 26.948m2 đổ bê tông làm bãi tập kết than) vi phạm theo quy định Khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Phần diện tích đất 3.367m2 mà Cty Tây Bắc được UBND tỉnh giao, Sở TN&MT ký hợp đồng cho thuê đã hết hạn từ 31/12/2017. Hiện tại, công ty sử dụng diện tích đất trên vào hoạt động kinh doanh bến thuỷ nội địa.

"Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra đã hết thời hạn thuê, nhưng công ty vẫn sử dụng diện tích này làm kho, nhà xưởng. Việc sử dụng đất hiện nay của công ty là chiếm đất do UBND phường quản lý, vi phạm theo quy định tại Điều 12 Luật Đất đai năm 2013",  Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr nêu.

Đa số vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, đê điều

Theo Kết luận thanh tra số 08, hiện nay, trên phần diện tích đất tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót, đa số các doanh nghiệp đang hoạt động có vi phạm pháp luật về đất đai, quá trình hoạt động chưa thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo vệ đê điều… Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo như sau:

Đối với việc sử dụng đất của các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực bãi nổi: giao UBND TP Việt Trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục thu hồi diện tích các đơn vị đang sử dụng trái pháp luật. Cụ thể:

Cty Hoành Dung: Thu hồi toàn bộ diện tích 19.245,3m2 đất đơn vị đang sử dụng làm bến bốc xếp vật liệu. Lý do thu hồi: Chiếm đất (nguồn gốc đất thuê lại của UBND phường, đến 31/7/2018 hết hạn thuê).

Đối với Cty Trường Phát: Thu hồi toàn bộ diện tích 11.440m2 đất đơn vị làm bãi chứa và chế biến than. Lý do thu hồi: Việc thuê và cho thuê trái pháp luật. Cty Tây Bắc: Thu hồi diện tích 3.367m2 đất đơn vị đang sử dụng làm kho bãi. Lý do thu hồi: Chiếm đất (nguồn gốc là do UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho thuê đất hết hạn từ 31/12/2017).

Đồng thời, Thanh tra tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh không gia hạn thuê đất với 2 doanh nghiệp được UBND tỉnh gia hạn thuê đất khi hết thời hạn, cụ thể: Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn, diện tích đất bến (theo giấy phép) 3.900m2 còn hạn sử dụng đất 31/12/2020; Cty Tây Bắc, diện tích đất bến (theo giấy phép) 8.650m2 còn hạn sử dụng đến 12/5/2019.

Ngoài ra, phần diện tích 155.170m2 do Cty Tây Bắc đang sử dụng: UBND TP Việt Trì làm việc với công ty để tạo sự đồng thuận và có phương án thu hồi. Trong trường hợp chưa có phương án thu hồi, UBND TP Việt Trì, UBND phường Bến Gót có trách nhiệm quản lý việc sử dụng đất đảm bảo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trường hợp có vi phạm kiên quyết xử lý và thu hồi theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ cũng kiến nghị kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với UBND TP Việt Trì, phường Bến Gót trong việc quản lý Nhà nước trên địa bàn vì đã để xảy ra vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, xây dựng, môi trường, đê điều tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót. Xem xét xử lý theo thẩm quyền; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét xử lý sai phạm của cán bộ đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý.

Để tìm hiểu việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh Phú Thọ, phóng viên Báo Thanh tra đã đến trụ sở UBND TP Việt Trì liên hệ làm việc. Tuy nhiên đã nhiều ngày trôi qua vẫn chưa nhận được hồi âm từ cơ quan này.

Trước đó, phóng viên cũng đã liên hệ tìm hiểu thông tin một số vụ việc trên địa bàn nhưng cũng nhận được thái độ tương tự.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nam Dũng