Buông lỏng quản lý

DA được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt từ năm 2000 với tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng. Năm 2001, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung DA nâng tổng mức đầu tư lên gần 23 tỷ đồng. Năm 2004, UBND tỉnh này phê duyệt bổ sung DA lần 2 với tổng mức đầu tư hơn 24,7 tỷ đồng.

DA đã được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2005. CĐT đã bàn giao toàn bộ 311 lô đất cho các tổ chức và hộ gia đình thuê để xây dựng nhà điều hành và xưởng sản xuất.

Tuy nhiên, đoàn thanh tra chỉ rõ, công tác quản lý sau đầu tư còn nhiều bất cập, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và quy hoạch sử dụng đất mang tính phổ biến trong toàn CCN, nhưng không được ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Đến thời điểm thanh tra, CĐT đã triển khai thực hiện cơ bản các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của DA. Các hạng mục công trình hoàn thành đã được nghiệm thu, thanh, quyết toán và đưa vào sử dụng. Tổng cộng số tiền được quyết toán là hơn 18 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện, hệ thống cấp nước sạch không hoạt động. CĐT chưa xây dựng một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Hạng mục cổng, nhà thường trực, tường rào khu vực cổng vào CCN; trạm xử lý nước thải.

Trước năm 2005, DA do Ban Quản lý DA CCN Đồng Quang quản lý, từ năm 2005, Ban Quản lý bàn giao mọi hoạt động trong CCN Đồng Quang cho UBND xã Đồng Quang (nay là phường Đồng Kỵ). Hiện, công tác quản lý do Ban Quản lý DA CCN Đồng Quang thực hiện. Ban Quản lý này do các doanh nghiệp và các hộ gia đình tự bầu. Đoàn thanh tra khẳng định, việc làm này là không đúng với các quy định của pháp luật.

Đáng nói, quá trình triển khai thực hiện DA và quản lý sau đầu tư xây dựng, CĐT đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Đoàn thanh tra khẳng định, CĐT buông lỏng quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai, để các sai phạm diễn ra trong thời gian dài, nhưng không được ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Cụ thể, để các tổ chức, cá nhân thuê đất xây dựng các công trình không đúng mẫu theo phương thức kiến trúc trong hồ sơ quy hoạch được duyệt. Không có biện pháp xử lý đối với một số lô đất do chủ sử dụng tự ý chia tách, ghép lô để xây dựng nhà ở và xưởng sản xuất; một số đoạn vỉa hè đường nội bộ bị các hộ gia đình dựng các khung thép, mái lợp tôn để sản xuất, kinh doanh nhưng không được xử lý.

CCN không có trạm xử lý nước thải

DA đã được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2005, với tổng mức đầu tư lên tới gần 25 tỷ đồng, đến thời điểm thanh tra, số tiền được quyết toán là hơn 18 tỷ đồng, nhưng các công trình bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy còn chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ.

CĐT cũng chưa xây dựng trạm xử lý nước thải, không triển khai xây dựng hệ thống thu gom nước thải tập trung, không xây dựng tháp nước phòng cháy chữa cháy theo quy hoạch.

DA có tỷ lệ lấp đầy 100% diện tích, ngay sau khi hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của DA, các cơ quan quản lý Nhà nước đã cho 74 tổ chức kinh tế (144 lô) và 167 hộ gia đình, cá nhân (167 lô) thuê đất, thời gian thuê 50 năm.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế thị xã Từ Sơn xác nhận, tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các tổ chức và cá nhân chưa nghiêm túc. Đến ngày 31/7/2018, có 12 tổ chức và 92 cá nhân, hộ gia đình còn nợ đọng tiền thuê đất. Tổng số tiền nợ lên tới hơn 1,7 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra khẳng định, để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý CCN Đồng Quang trách nhiệm thuộc UBND thị xã Từ Sơn, UBND phường Đồng Kỵ, Ban Quản lý DA CCN Đồng Quang và các phòng chuyên môn của UBND thị xã Từ Sơn. Trong đó, UBND phường Đồng Kỵ, Ban Quản lý DA CCN Đồng Quang và các phòng Quản lý Đô thị, Tài nguyên và Môi trường và Đội trật tự đô thị thị xã Từ Sơn phải chịu trách nhiệm chính.

UBND tỉnh yêu cầu, UBND thị xã Từ Sơn tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức và cá nhân có sai phạm.

Ngày 8/4/2019, UBND thị xã Từ Sơn có văn bản yêu cầu các phòng, ban liên quan đến sai phạm thực hiện nghiêm kết luận thanh tra. Giao Phòng Nội vụ thị xã tham mưu tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm và có hình thức xử lý các cá nhân, đơn vị có sai phạm... Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/4/2019.

UBND phường Đồng Kỵ, UBND thị xã và các phòng, ban chuyên môn có thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Hải Hà