Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND, thụ lý tố cáo đối với UBND huyện Ba Vì có hành vi vi phạm pháp luật trong việc bán, cho thuê 40.000m2 đất tại khu đồi Xả, thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì.

Qua xác minh cho thấy, diện tích 40.000m2 đất tại khu đồi Xả là đất lâm nghiệp. Năm 1990, UBND huyện đã ký cho các hộ dân mượn đất khu đồi theo hình thức sổ lâm bạ thời hạn 20 năm. Theo danh sách tại xã Cẩm Lĩnh, có 47 hộ dân sử dụng đất tại khu đồi nêu trên.

Năm 2008, UBND huyện Ba Vì có Quyết định số 245/QĐ-UB, thu hồi 40.000m2 đất lâm nghiệp tại khu đồi Xả để giao cho ông Nguyễn Thế Sáng thuê đất thực hiện dự án xây dựng trang trại nông nghiệp. UBND huyện giao ông Sáng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các chủ sử dụng đất. UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 40.000m2 đất trên cho ông Sáng để thực hiện đề án xây dựng trang trại nông nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm. Hiện nay, ông Sáng đang quản lý và sử dụng diện tích khu đất nêu trên.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Ba Vì thời kỳ 2006 - 2010 được phê duyệt năm 2008, khu đất đồi trên hiện trạng là đất trồng rừng sản xuất, được quy hoạch là đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

UBND thành phố kết luận, việc UBND huyện Ba Vì ban hành quyết định thu hồi đất nhưng không xác định chủ sử dụng đất, không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các chủ sử dụng đất, là không thực hiện đúng Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ, là nguyên nhân dẫn tới tố cáo của công dân thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì.

Mặt khác, diện tích 40.000m2 đất lâm nghiệp tại khu đồi Xả được quy hoạch là đất cơ sở sản xuất kinh doanh (không phải đất nông nghiệp), nhưng UBND huyện Ba Vì không căn cứ quy hoạch sử dụng đất mà giao cho ông Sáng để thực hiện xây dựng trang trại nông nghiệp, là không đúng Luật Đất đai năm 2003.

Như vậy, nội dung công dân tố cáo UBND huyện Ba Vì thực hiện không đúng quy định trong việc cho thuê 40.000m2 đất tại xã Cẩm Lĩnh là tố cáo đúng.

UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện Ba Vì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong quá trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng trang trại nông nghiệp tại khu đồi nêu trên. Rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất khu đồi Xả, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật. UBND huyện có trách nhiệm thu hồi lại Quyết định số 245/QĐ-UB do UBND huyện Ba Vì ban hành không đúng quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục thu hồi 40.000m2 đất tại khu đồi Xả, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy định.

 Hoàng Long