Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc; đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế; việc thực hiện kết quả trúng thầu giai đoạn từ năm 2013 - 2017 tại Sở Y tế, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Nam, BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, BVĐK TP Hội An; Trung tâm Y tế các huyện: Duy Xuyên, Phước Sơn, Nam Giang. Kết luận chỉ ra một số hạn chế, khiếm khuyết theo quy định của pháp luật về đấu thầu và cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc tại Sở Y tế Quảng Nam chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, cụ thể: Không có báo cáo đánh giá tình hình thực tế mua và sử dụng thuốc của năm trước để làm căn cứ lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2013, 2014, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Số lượng thuốc, vật tư y tế dự kiến mua trong kế hoạch lập chưa sát với nhu cầu, dẫn đến nhiều trường hợp mua trong năm đạt thấp hoặc có mặt hàng đưa vào kế hoạch đấu thầu nhưng thực tế không mua; ngược lại cũng có trường hợp vượt cao so với kế hoạch đã lập.

Các nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, vắc-xin, sinh phẩm y tế và trang thiết bị y tế cho Sở Y tế Quảng Nam và các BVĐK nêu trên chưa thực hiện nghĩa vụ thuế VAT vãng lai tại nơi cung ứng bán hàng, theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổng số tiền sai phạm qua thanh tra là gần 10,6 tỷ đồng do truy thu thuế VAT vãng lai đối với các đơn vị bán thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế và trang thiết bị y tế…

Trách nhiệm các sai phạm này thuộc về Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, giám đốc các đơn vị trực thuộc sở và các công ty cung ứng thuốc.

Từ kết luận của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ đã để xảy ra sai phạm trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và các tổ chức, cá nhân tham mưu không kịp thời cho sở tổ chức đấu thầu thuốc các năm 2014, 2017 không đúng quy định.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam và hội đồng đấu thầu thuốc và vật tư y tế từ năm 2013 - 2017 về các sai sót, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc, đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế.

Kiên quyết không cho tham gia dự thầu đối với các nhà thầu không chấp hành thực hiện nghĩa vụ thuế VAT vãng lai theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về xử lý kinh tế, thu hồi số tiền thuế VAT vãng lai gần 10,6 tỷ đồng đã phát hiện qua thanh tra đối với các đơn vị bán thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế và trang thiết bị y tế.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, mới thu hồi được trên 1 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các đơn vị kinh doanh có trụ sở tại nhiều địa phương khác nhau, đã thực hiện kê khai nộp thuế phát sinh, bao gồm cả khoản thuế VAT vãng lai cho cục thuế tại địa phương, nên không thể đóng bù số thuế vãng lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được.

Ngọc Phó