Nội dung TC nêu bà Hương đã tham mưu cho UBND quận Hoàng Mai cấp phép xây dựng năm 2015 tại số nhà 69, ngách 88/61 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai: Vị trí xây dựng công trình ôm lấy cột điện, nguy cơ cháy nổ cao, nguy hiểm tới tài sản, tính mạng người dân sống trong khu dân cư.

Kết quả xác minh nêu rõ: Công trình được cấp phép xây dựng các tầng 2-5 được đua ra ban công 0,8m khoảng cách từ thửa đất đến đường dây hạ thế là 0,9 đến 1m. 

Kết quả kiểm tra của Thanh tra quận Hoàng Mai xác định khoảng cách từ mép phía trước khu đất đến cột điện là 1,09m (nghĩa là từ mép ban công đến đường dây và cột điện chỉ là 0,2 đến 0,29m) là không thực hiện đúng quy định của Nghị định 14 thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và các quy định về quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế nhà...

Như vậy, nội dung TC là đúng. Tuy nhiên, thực tế đến nay, cột điện trước công trình trên đã được di chuyển đi nơi khác.

UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo Trưởng phòng Quản lý đô thị rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Nhật Hương về thiếu sót được nêu tại phần kết luận.

T.An