Thanh tra TP cho biết: Trong thời gian qua, Sở GTVT còn có nhiều đơn thư tố cáo nặc danh làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Sở và bản thân một số cán bộ bị tố cáo.

Về nội dung tố cáo việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh làm Chánh Thanh tra Sở khi chưa là thanh tra viên, không có chuyên môn về GTVT, qua xác minh, Thanh tra TP kết luận đây là nội dung tố cáo sai.

Theo Thanh tra TP, quá trình bổ nhiệm ông Khánh giữ chức Chánh Thanh tra Sở, do cách hiểu và xử lý chưa đảm bảo chặt chẽ của Sở GTVT đối với văn bản trao đổi của Thanh tra TP. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đơn thư tố cáo nặc danh trong thời gian dài cho rằng việc bổ nhiệm ông Khánh không đảm bảo quy trình. Sở GTVT cần rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Nội dung tố cáo ông Trần Quốc Khánh, ông Ngô Nguyễn Đăng Khoa, ông Đinh Nguyễn Thế Anh “bảo kê” doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Đội Thanh tra giao thông số 4 quản lý và việc ông Khánh yêu cầu đội thanh tra "gom" tiền để chi quà cho cấp trên và cơ quan báo chí, Thanh tra TP kết luận: Nội dung tố cáo này, người tố cáo không đứng tên, không cung cấp bất cứ tài liệu hoặc chứng cứ nào để chứng minh cho nội dung tố cáo. Qua làm việc với các phó chánh thanh tra sở và lãnh đạo các đội thanh tra giao thông đều xác nhận không có việc ông Khánh yêu cầu các đội thanh tra gom tiền để chi quà cho cấp trên và báo chí. Do đó, nội dung tố cáo không có cơ sở để kết luận.

Về tố cáo ông Khánh có tài sản bất minh, theo Thanh tra TP, người tố cáo không đứng tên, không cung cấp bất cứ tài liệu, địa chỉ cụ thể hoặc chứng cứ nào để chứng minh nội dung tố cáo. Do đó, nội dung tố cáo không có cơ sở để kết luận.

Ngoài ra, qua kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của ông Khánh năm 2017, 2018, ông Khánh thực hiện đúng quy định. Tại Thanh tra Sở không có thông tin phản ánh nào liên quan đến việc kê khai tài sản thu nhập của ông Khánh.

Thanh tra TP cũng kết luận: Nội dung tố cáo Thanh tra Sở tổ chức họp báo gây lãng phí là tố cáo sai. Việc họp báo (thực chất là gặp gỡ trao đổi thông tin) nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý của Thanh tra Sở. Các buổi họp báo chỉ có chi phí trà, nước.

Cảnh Nhật