Cụ thể, đối với công tác lập, phê duyệt dự toán giá gói thầu. Tính thừa khối lượng thi công, tính sai đơn giá đào đất, áp dụng không đúng đơn giá tiền lương và giá của một số vật liệu. Dẫn đến, làm tăng giá trị dự toán (giá gói thầu) số tiền trên 9,6 tỷ đồng.

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng: Không lập bản vẽ hoàn công của các hạng mục ẩn dấu trước khi tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo theo quy định; nhật ký thi công không đóng dấu giáp lai, không có chữ ký của tư vấn giám sát; một số loại vật liệu đưa vào công trình không có biên bản nghiệm thu và một số tồn tại khác.

Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán: Tính toán nghiệm thu sai tăng khối lượng, làm tăng giá trị nghiệm thu, thanh toán gần 424 triệu đồng.                    

 

Các dự án được thanh tra: Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất; cầu Trà Bồng; kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung quất (giai đoạn I); đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam Khu đô thị mới Vạn Trường; Khu dân cư Hải Nam thuộc dự án đầu tư hạ tầng các Khu dân cư trong đô thị Vạn Trường.
Với những sai sót, tồn tại được chỉ ra trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo BQL KKT&KCN Quảng Ngãivà các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đã để xảy ra các vi phạm, khắc phục những sai sót và những yêu cầu được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra.

 

Đối với BQL KKT&KCN Quảng Ngãi: Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân để xảy ra các vi phạm, sai sót đã nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra.

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các phòng, ban liên quan nghiên cứu, thực hiện nghiêm những yêu cầu mà đoàn thanh tra đã nêu trong trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra.

Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng kinh tế, chủ đầu tư và các nhà thầu thống nhất xử lý trách nhiệm đối với các vi phạm và tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân của ban Quản lý đã để xảy ra các vi phạm và sai sót, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban và các bên có liên quan khắc phục những vi phạm và sai sót được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra.

Về kinh tế, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu BQL KKT&KCN Quảng Ngãi tổ chức lập và phê duyệt lại dự toán giá gói thầu trên 9,6 tỷ đồng làm cơ sở phê duyệt lại giá trúng thầu theo đúng quy định pháp luật; thu hồi số tiền gần 405 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc kết quả thực hiện kết luận thanh tra của BQL KKT&KCN Quảng Ngãi.

Trần Quý