Kết luận thanh tra số 345/KL-TTr cho thấy, công tác lập, thẩm tra, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thiếu bảng tính xác định cường độ vật liệu vải địa kỹ thuật ngăn cách; thiếu chỉ dẫn về tiêu chuẩn vật liệu tấm lợp mái, trần nhôm; thiếu tiêu chuẩn vật liệu, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác chống thấm đá granite; chỉ dẫn kỹ thuật không quy định thời gian khoan lấy mẫu kiểm tra cường độ nén uốn của bê tông xi măng; tính khối lượng của một số hạng mục công trình chưa chính xác.

Công tác lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán xây dựng công trình, tính toán giá trị còn sai số, tính thừa giá trị thuế giá trị gia tăng, áp định mức một số hạng mục công trình chưa chính xác và một số sai sót khác làm tăng giá gói thầu trên 13,5 tỷ đồng.

Công tác quản lý chất lượng thi công công trình, nhật ký thi công một số trang không có chữ ký tư vấn giám sát, không thể hiện diễn biến điều kiện thi công; không có hồ sơ kiểm tra độ mặt phẳng của mặt tấm bê tông 150/25 và 350/45.

Công tác nghiệm thu, thanh toán tính sai khối lượng dẫn đến thanh toán sai trên 1,4 tỷ đồng.

Với những vi phạm, sai sót được chỉ ra trong báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu ACV tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót theo các nội dung đã kết luận và trong báo cáo kết quả thanh tra.

Chỉ đạo nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây lắp và các bên có liên quan khắc phục những vi phạm, sai sót theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định trong hợp đồng kinh tế để xử lý vi phạm, thiếu sót của các nhà thầu tham gia thực hiện dự án.

Xử lý về kinh tế, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu ACV chỉ đạo lập, phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán xây dựng công trình số tiền trên 13,5 tỷ đồng.

Trong đó, tại dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (gói thầu số 3.1, 3.2) trên 9,6 tỷ đồng; Dự án mở rộng sân đỗ máy bay phía Bắc đường lăn song song đoạn từ NS đến E6 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (gói thầu số 6) trên 3,8 tỷ đồng.  

Giảm trừ số tiền trên 1,4 tỷ đồng tại dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (gói thầu số 3.1) trong đợt thanh toán tiếp theo.

Trần Quý