Đây là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bán buôn nhiên liệu, vật liệu thiết bị lắp đặt trong xây dựng, bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng, kinh doanh quán cà phê...

Kết luận chỉ ra, trong những năm qua, mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm thị trường và phân phối hàng hoá, tuy nhiên công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, không có nguồn hàng nên thua lỗ kéo dài. Công ty vi phạm trong việc kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết; hạch toán một số khoản chi phí chưa đúng. Cụ thể: Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 và 2018 lớn hơn số báo cáo quyết toán là 2,1 tỷ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh, nguyên nhân là do giảm chi phí lãi vay 2,1 tỷ đồng (năm 2017 là 670,3 triệu đồng; năm 2018 là gần 1,5 tỷ đồng) do công ty có quan hệ liên kết và giao dịch liên kết với Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Đạt và Công ty TNHH Hùng Đạt

Bên cạnh đó, công ty đã giảm chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 số tiền 67,3 triệu đồng do thanh toán các khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ kết quả thanh tra cho thấy, năm 2017: Công ty lỗ 967,1 triệu đồng (đã điều chỉnh giảm lỗ 670,3 triệu đồng); năm 2018, lỗ 382,2 triệu đồng (đã điều chỉnh giảm lỗ gần 1,5 tỷ đồng).

Về việc liên doanh, liên kết, qua thanh tra phát hiện, công ty chưa thực hiện việc kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết với Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Đạt và Công ty TNHH Hùng Đạt theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty Kim Nguyên điều chỉnh giảm lỗ năm 2017 số tiền 670,3 triệu đồng; năm 2018 số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Bảo Anh