DA được UBND tỉnh Quảng Nam thỏa thuận địa điểm lập thủ tục đầu tư xây dựng theo Thông báo số 204/TB-UB ngày 31/5/2004, có diện tích nghiên cứu trong phạm vi 7,57ha tại khối Tân Thịnh, phường Cẩm An, TP Hội An.

Thông báo này cho phép Cty CP Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương được xây dựng KDL Hội An - Holiday tại địa điểm nêu trên và đã hạn định thời gian nghiên cứu dự án là 6 tháng kể từ ngày ký thông báo đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng. Nếu hết thời gian nghiên cứu, không hoàn thành việc triển khai thực hiện thì không còn hiệu lực thi hành.

Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 4252/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích đất cho Cty CP Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương thuê xuống còn 39.088m2. Trong đó, có 4.349,6m2 đất trồng cây xanh không thu tiền sử dụng đất. Cty đã ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh diện tích đất thuê và được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Nam cấp đổi sổ đỏBX.681752 ngày 26/1/2015 với diện tích 34.738,4m2 đất.

Bên cạnh đó, về quy hoạch DA này, người dân trong vùng không hề biết vì chính quyền TP Hội An không công khai bản đồ quy hoạch tại chỗ, không có thông báo cho người dân nằm trong vùng ảnh hưởng được biết; các hộ dân không nhận được thông báo cũng như quyết định thu hồi đất riêng lẻ cho từng hộ theo như quy định.

Tại Kết luận thanh tra số 17/KL-TTT ngày 22/8/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã khẳng định: “Đến thời điểm thanh tra, UBND TP Hội An vẫn chưa ban hành các quyết định thu hồi đất lẻ của các hộ gia đình; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn chưa hoàn thành và Sở TN&MT Quảng Nam chưa tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho Cty CP Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương. Do vậy, việc Sở TN&MT cấp đổi và trao sổ đỏ số BX.681752 ngày 26/1/2015 cho Cty CP Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương là trái quy định của pháp luật về đất đai”.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị Sở TN&MT có trách nhiệm thu hồi sổ đỏ đã cấp cho dự án của Cty CP Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương không đúng quy định của pháp luật đất đai.

Tiếp thu và thực hiện kiến nghị theo Kết luận thanh tra số 17/KL-TTT, ngày 26/12/2018, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Nam Trần Thanh Hà đã chỉ đạo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh làm việc với Cty CP Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương về việc bàn giao và tạm giữ sổ đỏ do Sở TN&MT cấp ngày 26/1/2015, để tham mưu việc thu hồi sổ đỏ theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Sau đó, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Nam đã ký Quyết định số 26/QĐ-STNMT về việc thu hồi sổ đỏ nói trên.

Ngọc Phó