Đơn thư chủ yếu liên quan đến chính sách tái định cư Thủy điện Sơn La

Thực hiện Dự án Thủy điện Sơn La, địa bàn thị xã Mường Lay nằm trong lòng hồ tích nước thủy điện; vì vậy, toàn bộ cơ sở hạ tầng phải xây dựng mới, nhân dân cũng phải di dời, tái định cư đến nơi ở mới. Đến cuối năm 2015, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn tất, tình hình kinh tế xã hội và đời sống nhân dân cũng dần ổn định.

Cũng do thị xã Mường Lay là địa bàn hẹp, thiếu đất sản xuất nông nghiệp, cuộc sống của người dân sau tái định cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn… vì vậy, giai đoạn 2016 - 2017, công dân chủ yếu kiến nghị phản ánh, KN,TC đến các vấn đề liên quan đến đất đai, nhất là các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định định cư Thủy điện Sơn La.

Trong 2 năm 2016 - 2017, UBND thị xã Mường Lay tiếp 21 lượt công dân và tiếp nhận 49 đơn kiến nghị phản ánh, KN, TC. Bên cạnh những mặt đã làm được, Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại:

Khi thực hiện một số nội dung về nghiệp vụ trong xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC còn có sai sót: Việc ghi chép, tổng hợp số lượt tiếp công dân chưa khoa học dẫn đến có sự trùng lắp về số lượt tiếp công dân; chưa có thông báo kết quả xử lý đơn đến công dân; thiếu phiếu đề xuất thụ lý đơn; giải quyết một số đơn chưa đảm bảo về mặt thời gian; kết thúc giải quyết đơn kiến nghị chưa có báo cáo kết quả giải quyết đơn…

Trong công tác phòng, chống tham nhũng còn một số khuyết điểm như: Thực hiện công khai kinh phí ngân sách của một số đơn vị  dự toán và công khai phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại một số phòng ban chưa đầy đủ, sử dụng biểu mẫu chưa thống nhất; công tác kê khai tài sản của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đúng quy định.

Đầu tư xây dựng sai phạm hơn 405 triệu đồng

Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng trong 2 năm 2016 - 2017 gồm 18 dự án với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, trong đó: 15 dự án do Ban quản lý dự án thị xã  làm chủ đầu tư, 2 dự án do Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư và 1 dự án do UBND xã Lay Nưa làm chủ đầu tư.

Qua thanh tra cho thấy, về trình tự, thủ tục, công tác thanh quyết toán các dự án… được các chủ đầu tư cơ bản thực hiện đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, Thanh tra cũng chỉ ra những sai phạm, nhất là công tác lập dự toán, thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự toán thiếu chính xác; công tác nghiệm thu ở một số công trình không chặt chẽ dẫn đến sai kinh phí đầu tư…; tổng giá trị sai phạm được phát hiện qua thanh tra là hơn 405 triệu đồng.

Cũng tại thời điểm thanh tra, Công trình Thủy lợi Phiêng Luông đã bị mưa lũ làm đất đá vùi lấp toàn bộ đập đầu mối và một số đoạn của tuyến kênh, dẫn đến công trình không thể phục vụ công tác tưới tiêu, khai hoang theo mục đích của dự án.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách hơn 375 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ qua nghiệm thu thanh toán hơn 30,5 triệu đồng tại công trình Đường giao thông nội đồng bản Tạo Sen, xã Lay Nưa. Đồng thời, Thanh tra cũng yêu cầu UBND thị xã Mường Lay họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai phạm được chỉ ra.

Trần Kiên