Sáng nay (19/9), tại UBND tỉnh Thái Bình, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (thời kỳ 2011 - 2016) và đất đai, môi trường (thời kỳ 2006 - 2016).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định: Cuộc thanh tra đã được tiến hành theo kế hoạch và trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Qua thanh tra, đã chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực được thanh tra. Tuy nhiên, tỉnh Thái Bình không có vi phạm nào nghiêm trọng, chủ yếu là sơ suất công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận thanh tra. Ảnh: Trọng Tài

"Kết luận thanh tra đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý, chỉ đạo. Đề nghị UBND tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong kết luận thanh tra. Đồng thời, cũng phải tổ chức kiểm điểm cán bộ một cách nghiêm túc, chấn chỉnh một số yếu kém nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai" - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đánh giá cao kết quả của cuộc thanh tra. Đoàn thanh tra đã làm việc một cách nghiêm túc, khách quan và đã xem xét đến tình hình thực tế của địa phương.

Qua thanh tra đã giúp UBND tỉnh và các đơn vị thấy rõ những thiếu sót, khuyết điểm cũng như vi phạm trong công tác quản lý và thực hiện các quy định của pháp luật để từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý, nâng cao hiệu quả quản lý và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Phạm Hùng, phó trưởng đoàn thanh tra công bố thông báo kết luận thanh tra tại Thái Bình. Ảnh: Trọng Tài

Đồng thời khẳng định, sẽ tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; xem xét, làm rõ từng trường hợp sai phạm cụ thể để thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Cũng tại hội nghị này, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ  đã nghe UBND tỉnh Thái Bình báo cáo về việc giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Diệp (xã Vũ Chính, TP Thái Bình) và công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động quản lý khai thác cát, đá, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Trọng Tài