Theo đó, một số đơn vị xây dựng dự toán chưa sát thực tế, nên trong quá trình thực hiện còn phải điều chỉnh, như tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, TP Sông Công, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên; một số đơn vị trích thiếu kinh phí thực hiện nguồn cải cách tiền lương: Trung tâm Pháp y, Trung tâm Y tế TP Sông Công, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Phú Lương.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chưa thực hiện đúng quy định về chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước theo quy định; Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định rõ nội dung chi, thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ đi công tác còn chưa kịp thời.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình, Trung tâm Y tế TP Sông Công còn chưa thực hiện tốt chức năng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của chủ đầu tư, còn để việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán một số công trình không đúng thực tế thi công.

Nguyên nhân của những hạn chế, sai phạm là do giám đốc một số đơn vị trực thuộc chủ yếu chú trọng về chuyên môn, chưa sát sao trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản; kế toán của một số đơn vị chưa thường xuyên cập nhật văn bản, chế độ, chính sách mới, nên chưa kịp thời thực hiện công tác tham mưu về tài chính cho thủ trưởng đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát của một số chủ đầu tư trong công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản chưa sát sao và chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện sửa chữa, khắc phục những sai phạm, hạn chế; xây dựng dự toán phần kinh phí không tự chủ cần bám sát các nhiệm vụ chi, nhằm đảm bảo sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định.

Trích lập bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 302,7 triệu đồng, trong đó: Trung tâm Y tế TP Sông Công 141,7 triệu đồng; Bệnh viện Phục hồi chức năng 161 triệu đồng.

Giảm trừ dự toán nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 949 triệu đồng, trong đó: Trung tâm Pháp y 12 triệu đồng; Trung tâm Y tế huyện Phú Lương 937 triệu đồng.

Thu hồi về ngân sách số tiền 86 triệu đồng do nghiệm thu, thanh quyết toán vượt khối lượng thực tế thi công của 2 công trình cải tạo, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp Trạm y tế xã Vinh Sơn, TP Sông Công, do Công ty Cổ phần Tư vấn quốc tế và xây dựng Hồng Phát thi công và công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng khoa khám bệnh, sân đường nội bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình, do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết bị và xây dựng Việt Bắc thi công.

Bảo Anh