Công ty TNHH MTV Tân Khánh có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng các công trình; tư vấn giám sát công trình xây dựng cầu, đường bộ; dân dụng; thuỷ lợi.

Kết luận chỉ ra, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Công ty đã để xảy ra nhiều vi phạm. Công ty chưa kê khai doanh thu, kê khai thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Mặt khác, Công ty chưa đóng bảo hiểm cho 204 lao động đã đủ điều kiện tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Đặc biệt, Công ty kê khai thiếu doanh thu tại 5 công trình chênh lệch thuế giá trị gia tăng số tiền 329,1 triệu đồng, đó là công trình nhà điều hành tại khu xử lý chất thải rắn thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa; Công trình rãnh thoát nước khu ngã ba An Thịnh; Công trình duy tu sửa chữa đường từ UBND xã Đồng Thịnh đến trường mầm non Đổng Thịnh; Công trình duy tu sửa chữa đường Quy Kỳ - Linh Thông năm 2018; Công trình di chuyển tháp nước, sửa chữa nhà vệ sinh, ký túc xá, sửa chữa trần nhà ăn, cải tạo khuôn viên nhà tập thể giáo viên trường THPT Bình Yên.

Kiểm tra 16 công trình do Công ty trúng thầu thi công, đối chiếu với hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ hoàn công và quyết toán công trình xác định, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra, quá trình tổ chức thi công Công ty còn có một số tồn tại như nghiệm thuquyết toán khối lượng cao hơn thực tế thi công làm sai tăng giá trị quyết toán công trình tại các công trình trên 37 triệu đồng như: lắp đặt của sổ D1; S1 tại nhà c thuộc công trình sửa chữa, cải tạo nhà A, nhà B, nhà C, nhà công vụ giáo viên số 1, nhà công vụ giáo viên số 2, sân, hàng rào, rãnh thoát nước trường THPT Bình Yên, huyện Định Hóa; khối lượng cấp phối sông suối tại công trình duy tu sửa chữa đường Phú Tiến - Bộc Nhiêu - Bình Thành năm 2018.

Để xảy ra những vi phạm trên, Thanh tra tỉnh xác định là là do đội ngũ kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm, đội ngũ kỹ thuật thi công còn chủ quan trong việc nghiệm thu các khối lượng công việc xây dựng để xảy ra việc nghiệm thu khối lượng nhiều hơn thực tế thi công.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty kê khai doanh thu, kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra theo quy định tại Thông tư 78 và Thông tư 219 của Bộ Tài chính; chấp hành đúng quy định trong nghiệm thu, quyết toán khối lượng công việc xây dựng.

Đồng thời, thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 376,3 triệu đồng.

Bảo Anh