Theo kết luận thanh tra, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 13,5 triệu đồng, do công ty hạch toán chưa đúng doanh thu, chi phí tại 5 công trình: Công trình nhà điều hành tại khu xử lý chất thải rắn thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa; Công trình rãnh thoát nước khu ngã ba An Thịnh; Công trình duy tu sửa chữa đường từ UBND xã Đồng Thịnh đến Trường Mầm non Đổng Thịnh; Công trình duy tu sửa chữa đường Quy Kỳ - Linh Thông năm 2018; Công trình di chuyển tháp nước, sửa chữa nhà vệ sinh, ký túc xá, sửa chữa trần nhà ăn, cải tạo khuôn viên nhà tập thể giáo viên Trường THPT Bình Yên.

Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2018 chênh lệch số tiền 329,1 triệu đồng, do công ty kê khai thiếu doanh thu tại 5 công trình trên.

Kết luận cũng chỉ ra, người lao động được hưởng lương và các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của công ty. Đối với các hợp đồng không xác định thời hạn, người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; đối với những người lao động được ký hợp đồng vụ việc làm việc tại các công trình xây dựng, công ty ký hợp đồng 3 tháng một lần, song chưa tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Kiểm tra 16 công trình do công ty trúng thầu thi công, đối chiếu với hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ hoàn công và quyết toán công trình, xác định: Quá trình tổ chức thi công, công ty đã chấp hành cơ bản đúng trình tự về đầu tư xây dựng, các nội dung công việc được tổ chức thi công phù hợp hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt; quyết toán khối lượng cơ bản đúng thực tế thi công.

Tuy nhiên, công ty còn có một số tồn tại như nghiệm thu khối lượng bê tông mũ mố tại một số công trình xây rãnh dọc trên tuyến đường ĐT 270; khối lượng lắp đặt của sổ Dl; S1 tại nhà C thuộc công trình sửa chữa, cải tạo nhà A, nhà B, nhà C, nhà công vụ giáo viên số 1, nhà công vụ giáo viên số 2, sân, hàng rào, rãnh thoát nước Trường THPT Bình Yên, huyện Định Hóa; khối lượng cấp phối sông suối tại công trình duy tu sửa chữa đường Phú Tiến - Bộc Nhiêu - Bình Thành năm 2018 được nghiệm thu nhiều hơn thực tế thi công, làm sai tăng giá trị quyết toán các công trình số tiền là 37 triệu đồng.

Để xảy ra những vi phạm trên là do Công ty TNHH MTV Tân Khánh đã chủ quan trong quản lý bộ phận kế toán, bộ phận kỹ thuật thi công,…

Thanh tra tỉnh yêu cầu công ty kê khai doanh thu, kê khai thuế GTGT đầu ra theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; chấp hành đúng quy định trong nghiệm thu, quyết toán khối lượng công việc xây dựng.

Kiến nghị xử lý, thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 376,3 triệu đồng, trong đó: Thuế GTGT còn phải nộp số tiền là 329,1 triệu đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp số tiền là 13,5 triệu đồng; quyết toán sai tăng khối lượng tại các công trình xây dựng số tiền là 33,7 triệu đồng.

Bảo Anh