Chuyển mục đích SDĐ không đúng quy hoạch

Tại DA khu tái định cư Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu, Phòng Quản lý đô thị thẩm định tại bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng SDĐ không ngày, tháng, năm 2009, với tổng số 58 lô. Trong đó, 5 lô (đầu hồi) diện tích mỗi lô 300m2; 13 lô diện tích 250m2 (dài 25m, rộng 10m); 40 lô diện tích 200m2 (dài 20m, rộng 10m).

Ngày 13/9/2013, UBND TP Hội An ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phân lô đất tái định cư và đất dự trữ tại khu tái định cư Sơn Phô 1, không thể hiện rõ diện tích từng lô đất, dẫn đến việc thực hiện bố trí đất tái định cư của các hộ dân không theo diện tích phân lô cụ thể (hộ diện tích to, hộ diện tích nhỏ), làm mất mỹ quan đô thị, không phù hợp với diện tích phân lô đã được UBND TP Hội An ban hành tại Quyết định số 3513/QD-UBND và Thông báo số 300/TB-UBND ngày 18/7/2013 về thống nhất chủ trương điều chỉnh phương án phân lô khu tái định cư Sơn Phô 1, với mặt tiền mỗi lô tối thiểu 7m.

Mặt khác, trên cơ sở Tờ trình số 204/UBND ngày 14/12/2012 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, về việc xin chủ trương tổ chức đấu giá quyền SDĐ tại DA Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu, thì ngày 21/12/2012, UBND TP có Công văn số 2866/UBND, với nội dung thống nhất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức đấu giá 39 lô đất tại DA khu dân cư Sơn Phô 1, các tổ chức, cá nhân mua đất tại DA khu tái định cư Sơn Phô 1 được đầu tư xây dựng khách sạn theo quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc của TP.

Việc UBND TP có chủ trương cho phép chuyển mục đích SDĐ ở sang đất sản xuất, kinh doanh (xây dựng khách sạn) là không đúng theo quy hoạch SDĐ của DA đã được phê duyệt.

Mặt khác, việc UBND TP Hội An cấp Giấy phép xây dựng số 121/GPXD ngày 21/4/2014 và Giấy phép xây dựng khách sạn điều chỉnh bổ sung số 215/GPBS ngày 9/7/2014 cho Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Khách sạn Rồng Vàng, là không đúng quy hoạch theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư khối phố Sơn Phô 1.

Thực hiện DA khi chưa có quyết định giao đất

Tại DA khu dân cư Thanh Nam Đông, qua kiểm tra phương án xây dựng giá khởi điểm cho thấy, việc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP xây dựng phương án giá theo khảo sát giá đất chuyển nhượng trên địa bàn cùng thời điểm, cùng vị trí tương đương, là chưa đúng với hướng dẫn theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, giá khởi điểm đề xuất thấp hơn đơn giá suất đầu tư hạ tầng để thực hiện đầu tư xây dựng khu dân cư.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra, DA khu dân cư thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà được thực hiện, hoàn thành và giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi chưa có quyết định giao đất để thực hiện DA đầu tư; đồng thời, UBND TP Hội An thu trước tiền sử dụng đất của các hộ bức xúc chỗ ở khi chưa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt giá đất để giao đất có thu tiền SDĐ.

Bên cạnh đó, việc giao 35 lô đất cho các hộ dân khi không lập phương án trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, là không đúng theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 3/2/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam, quy định về quản lý đất còn thừa và lập phương án giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền SDĐ theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn chỉ ra, công tác giao đất rẻo, lẻ, còn nhiều trường hợp diện tích đất lớn được giao đất không thông qua đấu giá, có trường hợp xác định đơn giá đất chưa chính xác, dẫn đến thất thu cho ngân sách, hoặc điều kiện hợp thửa không đảm bảo theo quy định...

Kiến nghị thu nộp 686,8 triệu đồng

Thanh tra tỉnh kiến nghị, UBND tỉnh Quảng Nam kiểm điểm trách nhiệm UBND TP Hội An đã để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý, SDĐ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước đối với các DA khai thác quỹ đất trên địa bàn TP Hội An.

UBND TP Hội An kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND; có chủ trương cho phép chuyển mục đích SDĐ ở sang đất sản xuất, kinh doanh (xây dựng khách sạn) không đúng; kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan trong việc giao đất không thông qua đấu giá tại DA khu dân cư thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà cho các hộ gia đình, cá nhân khi chưa có quyết định giao đất, việc thu tiền SDĐ của các hộ đang bức xúc về chỗ ở khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt giá đất, việc giao 35 lô đất cho các hộ dân khi không lập phương án trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 686,8 triệu đồng.

Bảo Anh