Thanh tra trực tiếp tại 10 cơ sở dược trên địa bàn TP, đoàn phát hiện hầu hết đều có tình trạng bán một số thuốc giá cao hơn so với giá bán buôn dự kiến do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu đã thực hiện kê khai theo quy định của pháp luật như: Cửa hàng số 43, Cty Cổ phần Dược phẩm quận 10; Cty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương; Cty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang; Cty TNHH Thương mại Dược phẩm Hương Thảo; Cty TNHH Dược phẩm Chân Tâm...

Đoàn cũng phát hiện một số cơ sở để lẫn sản phẩm không phải là thuốc, như Chi nhánh Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Tân Thành, Cty TNHH USAR Việt Nam - cửa hàng số 8, cửa hàng số 43 - Cty Cổ phần Dược phẩm quận 10.

Tại thời điểm thanh tra, Cty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long có thuốc có nội dung chưa phù hợp với mẫu nhãn đã được Cục Quản lý Dược thẩm định cấp phép lưu hành. 

Cty Cổ phần Dược Trung ương 3 sản xuất thuốc Ceteco Leflox 250mg, số đăng ký VD-1796-12, số lô 01/222017, hạn dùng 22/2/2017 chưa ghi thông tin về ngày sản xuất.

Cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm y học cổ truyền Nguyễn Minh Trí sản xuất thuốc hồng huyết tố, số đăng ký V1558-H12-10, lô sản xuất 1/2/2017, hạn dùng 2/2019 chưa thể hiện rõ thông tin ngày sản xuất của lô thuốc, chưa có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh lô thuốc được sản xuất trong thời gian số đăng ký còn hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực. Đặc biệt là chưa có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh lô thuốc được sản xuất trong thời gian giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của cơ sở sản xuất có hiệu lực.

Tại Cty JW Pharmaceutical Corporation (Korea) sản xuất thuốc Paringold Injection 5ml, số đăng ký VN-1082-10, hạn dùng 11/6/2020 có nội dung tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc thực tế chưa phù hợp so với nội dung của tờ hướng dẫn sử dụng trong hồ sơ đăng ký đã được Cục Quản lý Dược thẩm định, cấp phép lưu hành.

Căn cứ vào mức độ vi phạm, Thanh tra Bộ Y tế đã xử phạt 6 cơ sở kinh doanh thuốc với tổng số tiền 165 triệu đồng.

Cùng với các quyết định xử phạt, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở được thanh tra khắc phục tồn tại đã được chỉ ra qua thanh tra. Bên cạnh đó, rà soát, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh đảm bảo đúng quy chế chuyên môn dược và các quy định pháp luật về đăng ký lưu hành, nhập khẩu, kinh doanh thuốc.

Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Y tế, các cơ sở phải tăng cường kiểm soát nguồn thuốc, kiểm tra các thông tin về tính pháp lý và chất lượng thuốc khi nhập kho. Rà soát thông tin về giá kê khai bán buôn có hiệu lực của thuốc khi mua, bán thuốc và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo quản thuốc.

Đối với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác tập huấn cho các cơ sở dược trên địa bàn về các quy định chuyên môn dược, các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực dược. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh thuốc của các cơ sở dược trên địa bàn để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong các văn bản quy định của pháp luật, những khó khăn, bất cập đối với cơ sở để đề xuất các giải pháp giải quyết...

Phương Anh